เพราะโลกไม่ได้กว้างเกินไปกว่าใจ

สุขภาพ
ไลฟ์สไตล์
ปรัชญา
เปิดใจให้กว้าง แล้วเข้ามาอ่านในสิ่งที่ผมรักกันครับ