20 ก.พ. เวลา 00:30 • ความคิดเห็น
คุณให้เวลากับความคิดของคุณน้อยไป หรือเปล่า ?
2
อยู่ดี ๆ ประโยคนี้ก็แว้บเข้ามาในหัวระหว่างที่ผม กำลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
2
ที่มาของประโยคนี้มาจากอาจารย์ท่านนึงในสมัยที่ผมศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ประโยคนี้จะถูก กระตุ้นทุกครั้ง (จริง ๆ คือดุ แบบสุภาพที่เยือกเย็น)
1
ทุกครั้งเวลาที่ผมติดปัญหาในงานที่กำลังทำอยู่ แล้วแก้ไม่ได้
เคยมีอยู่ครั้งนึง ผมพยายามจะทำบางอย่างกับ ระบบหรืองานที่ผมรับผิดชอบ
และได้ลองผิดลองถูกมาหลายวัน ลองซ้ำ ๆ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
อยู่ ๆ อาจารย์ก็เดินมาแล้วก็ พยายามตั้งคำถามต่าง ๆ กับผม
เช่น
1. คุณลองทำแบบนี้แล้วหรือยัง?
2
2. คุณใส่ค่าตรงนี้ถูกแล้วใช่ไหม?
2
3. คุณเปลี่ยนการตั้งค่าตรงนี้ เป็นแบบนี้ แล้วใช่มั้ย?
2
4. ทำไมผลลัพธ์ตรงนี้จึงออกมาผิดสังเกต คุณได้ตรวจสอบแล้วหรือยัง ?
1
แล้วพอทุกอย่างได้รับการแก้ไข ผมมักจะถูกตำหนิ ปน ถูกแซวว่า
1
ที่คุณพายเรือวนในอ่างแบบนี้ เพราะ
“คุณมันให้เวลากับความคิดของคุณน้อยเกินไป”
8
ซึ่งพอได้คิดทบทวนก็จริง ว่าการที่เรามักมองปัญหาที่อยู่ตรงหน้า
เป็นภาพเดียวใหญ่ ๆ มักจะทำให้เราคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิม ๆ แบบเดิม ๆ
หรือบางครั้ง ก็ลงมือทำโดยไม่ได้แม้แต่จะคิดด้วยซ้ำ
คำพูดนั้นของอาจารย์ ต้องการให้เราใช้เวลาคิดและ List ปัญหาออกมาทั้งหมด
จากนั้นค่อย ๆ มองมันทีละชิ้น ทีละส่วนและหาสาเหตุแก้ไขมันจากข้อมูลที่มีทั้งหมด
3
และการที่เราได้เขียนปัญหา และ พยายามหาแนวทางแก้ไขลงไปมันจะช่วยให้สมองเราปรับกระบวนการคิดเป็น Step เป็นขั้นเป็นตอน หากฝึกฝนจนชำนาญเราจะได้นิสัย และวิธีการแก้ปัญหาที่ดี และมีประสิทธิภาพ
1
“ไม่ต้องพายเรือวนในอ่าง” แบบที่ผมเคยเป็น
3
ดังนั้นหากเราเจอปัญหา หรือ โจทย์ที่เราต้องแก้ไข จงค่อย ๆ เรียบเรียง
และเขียนปัญหาเหล่านั้น
และ จง “ให้เวลากับความคิดของเราให้มากขึ้น” แล้วคุณจะเจอวิธีแก้ปัญหานั้นอย่างแน่นอน
1
ปั้นเงินออม
1
20 กุมภาพันธ์ 2564
    อยากทำไป-มด
    ลิสท์ปัญหาเสร็จแล้วให้ไปอาบน้ำอาบท่าค่ะ จะคิดปิ๊งหาทางออกได้ตอนนั้นพอดี หรือไม่ก็ออกไปเดินหรือวิ่งก็ได้ ส่วนตัวจะเป็นแบบนั้นทุกคร...ดูเพิ่มเติม