19 เม.ย. เวลา 13:21 • การศึกษา
อายุเท่าไร จึงเริ่มเสียภาษี
ปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่ามีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมา เช่น Youtuber, Streamer, Caster เป็นต้น และที่สำคัญที่เราเห็นก็คือคนเหล่านี้ ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอายุไม่มากเลย ซึ่งคนเหล่านี้ก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำทั้งที่อายุยังน้อย จึงเกิดเป็นคำถามตามมาว่า ต้องมีอายุเท่าไร จึงจะเริ่มเสียภาษี
1
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า การเสียภาษี ไม่เกี่ยวกับอายุ เรามักเข้าใจไปเองว่า ต้องเรียนจบ มีงานทำแล้ว จึงจะเริ่มเสียภาษี แต่จริง ๆ แล้ว กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า ต้องอายุเท่าไรจึงจะเริ่มเสียภาษี
1
👉 แล้วใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
ตามกฎหมายของภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
1
1) บุคคลธรรมดา
2) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
3) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
4) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ดังนั้น ความหมายก็คือ อายุเท่าไหร่ก็ได้ เมื่อคุณมีรายได้ในระหว่างปีที่ผ่านมาถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
1
แล้วถ้าเป็นเด็กที่อายุน้อยมาก หรือยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ แต่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี แต่เด็กยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
1
ข้อนี้กฎหมายกำหนดไว้ว่า ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบเสียภาษีแทนค่ะ
2
แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับพ่อแม่ของเด็ก ก็คือ ค่าลดหย่อนบุตร ที่ปกติพ่อแม่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าเด็กมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเองแล้ว พ่อแม่จะไม่สามารถนำบุตรไปใช้ลดหย่อนในปีภาษีนั้นได้ค่ะ
3
👉 รายได้เท่าไร ถึงจะเรียกว่าถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
สำหรับคนโสด ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนจำนวนรายได้ที่ต้องเริ่มยื่นภาษี คือ 120,000 บาท แต่ถ้ากรณีที่มีรายได้อื่นรวมด้วย จำนวนรายได้ที่ต้องยื่นภาษี คือ 60,000 บาท
1
ส่วนกรณีสมรสจะเพิ่มขึ้นเป็น 220,000 บาทและ 120,000 บาทตามลำดับค่ะ
แต่บางครั้ง เมื่อเราคำนวณภาษีออกมาแล้ว ไม่มีภาษีต้องชำระ หลายคนอาจคิดว่าไม่ต้องยื่นภาษีก็ได้มั้ง แต่จริงๆ แล้วกฎหมายกำหนดให้ยื่นค่ะ เพียงแค่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ต้องยื่นภาษีค่ะ
1
💦.....ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีภาษีให้ชำระ แต่เรายังต้องยื่นภาษี เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดี จะได้ไม่มีความผิดย้อนหลังให้ปวดใจนะคะ
1
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
สามารถเยี่ยมชมเราผ่านช่องทางอื่นตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ :
ขอบคุณกำลังใจและการติดตามนะคะ ทุกการอ่าน ไลค์ แชร์ หรือคอมเม้นท์มีความหมายเสมอค่ะ ❤❤🙏🙏❤❤

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    เพราะโลกไม่ได้กว้างเกินไปกว่าใจ
    เพิ่งรู้ ขอบคุณนะครับคุณช่อ