มีบัญชีอยู่แล้ว?
ตามใจจนเคยตัว มีประเทศเดียวในโลก...
ผมคุยแชท(ทาง Whatsapp) กับเพื่อนๆ ที่เคยเรียนร่วมกันที่สเปน ส่วนใหญ่เป็นนักการทูต ตอนนี้เป็นเอกอัครราชทูตก็เยอะ เป็น จนท.รัฐบาล เป็นหน่วยข่าวกรอง เป็นอาจารย์ / นักวิชาการ / นักธุรกิจ ฯลฯ...อ่านต่อ