4 ต.ค. 2021 เวลา 12:42 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
โลกร้อน ทำให้สัตว์กำลังเปลี่ยนแปลงรูปร่างเร็วกว่าที่ควรจะเป็นตามวิวัฒนาการ
ดูเหมือนว่าปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างความกดดันให้กับสัตว์เป็นอย่างมาก จนนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์บางชนิดมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงกับเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างกันเลยทีเดียว
3
ab.net.au
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานานมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิด ยกตัวอย่างในมนุษย์ก็อย่างเช่น ฟันคุด ซึ่งสมัยปัจจุบันอาหารถูกผ่านกระบวนการต่างๆให้กินง่ายมากขึ้น เคี้ยวน้อยลง ไม่ต้องใช้ฟันบดฉีกมากเหมือนสมัยที่ยังต้องล่าสัตว์ ทำให้บางคนเริ่มมีฟันคุดน้อยลง ไม่ครบ 4 ซี่ ถือเป็นมนุษย์ที่วิวัฒนาการแล้ว
3
แต่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจเห็นได้ชัดและเร็วขึ้นในสัตว์ที่ไม่ซับซ้อน มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Trends in Ecology & Evolution ว่า ‘นก’ ที่ต่างๆทั่วโลกมีการเปลี่ยนรูปร่างไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแม้จะไม่สามารถบอกสาเหตุได้แน่ชัดว่าเป็นเพราะโลกร้อน (Climate change) หรือไม่ แต่ก็เป็นไปได้สูงมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
1
นกแก้วหลายสปีชีส์ของออสเตรเลียมีจะงอยปากใหญ่ขึ้น 4%-10% เมื่อเทียบกับปี 1871 ซึ่งพบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในฤดูร้อนของแต่ละปีอีกด้วย เมื่อดูจากภาพสแกน ทีมวิจัยพบว่านกแก้วมีการระบายความร้อนผ่านทางจะงอยปากและขา จึงเป็นไปได้ว่าการมีจะงอยปากใหญ่ขึ้นก็เพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีขึ้น
smithsonianmag.com
นอกจากนั้น Dark-eyed Junco นกร้องเพลงขนาดเล็กที่พบแถบอเมริกาเหนือ ก็ถูกพบว่ามีจะงอยปากใหญ่ขึ้น
sciencedaily.com
ไม่เว้นแม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่าง หนูไม้ (wood mice) ที่มีหางยาวขึ้น และ หนูผีจิ๋ว (masked shrews) ที่มีหางและขายาวขึ้นเช่นกัน
1
แต่การเพิ่มขนาดของรยางค์อย่างขาและหางนั้น เห็นความเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าจะงอยปากของนก (น้อยกว่า 10%) เพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตได้ยากและใช้เวลาเปลี่ยนแปลงนานกว่า ถึงอย่างไรก็ตาม การขยายขนาดของรยางค์ยกตัวอย่างเช่น ใบหู มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากในอนาคตเพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนดีขึ้น
ไม่แน่ในอนาคตพวกเราอาจจะมีใบหูใหญ่และกลายเป็นดัมโบ้กันหมดก็ได้
3
imdb.com
References >>
Sara Ryding, Marcel Klaassen, Glenn J. Tattersall, Janet L. Gardner, Matthew R.E. Symonds. Shape-shifting: changing animal morphologies as a response to climatic warming. Trends in Ecology & Evolution, 2021; DOI: 10.1016/j.tree.2021.07.006

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา