1 ต.ค. 2021 เวลา 04:21 • หนังสือ
7️⃣ The Law of Dharma or Purpose in Life (ตอนที่ 3)
มีองค์ประกอบอยู่ 3️⃣ อย่างใน “กฎแห่งธรรมะ”
1️⃣ องค์ประกอบแรกกล่าวว่า : #เราแต่ละคนมาอยู่_ณ_ที่นี้_เพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรา — #เพื่อตระหนักรู้ให้ได้ด้วยตัวของเราเองว่า_ตัวตนที่แท้จริงของเราคือ_จิตวิญญาณ
ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้ว 🔼 #เราคือ_การดำรงอยู่ของจิตวิญญาณ_ที่ได้เกิดการปรากฏรูปขึ้นทางกายภาพ — 🔽 #เราไม่ใช่_การดำรงอยู่ของมนุษย์_ที่มีประสบการณ์ถึงจิตวิญญาณแบบชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันคือ ‘ด้านที่สลับกัน’
✨ จริงๆแล้ว ‘เราคือ’ #การดำรงอยู่ของจิตวิญญาณ_ที่มามีประสบการณ์ในรูปของมนุษย์_แบบชั่วครั้งชั่วคราวต่างหาก ✨
1
เราแต่ละคนมาอยู่ ณ ที่นี้ 🔼 “เพื่อค้นให้พบซึ่งตัวตนที่สูงกว่า” หรือ 🔼 “ตัวตนที่เป็นจิตวิญญาณของเรา” — #นั่นจะเป็นการบรรลุผลสมบูรณ์อย่างแรกของ_กฎแห่งธรรมะ
🛑 เราต้อง ‘ค้นให้พบด้วยตัวของเราเอง’ ว่า :
            🌟 มีเมล็ดพันธุ์ของพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น “คุณลักษณะของพระเจ้าอยู่ภายในตัวเรา”
            🌟 และต้องการที่จะถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อให้เรา “ได้แสดงซึ่งคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าของเราออกมา”
.
2️⃣ องค์ประกอบที่สองของ “กฎแห่งธรรมะ” คือ : #การแสดงความสามารถเฉพาะตนของเราออกมา
“กฎแห่งธรรมะ” กล่าวไว้ว่า :
            ⏺️ #มนุษย์ทุกคนมีความสามารถเฉพาะของตัวเอง_ที่ไม่มีใครเหมือน และ
            ⏺️ #มีวิธีการพิเศษที่ไม่เหมือนใคร_ในการแสดงมันออกมา
ทั้งหมดนี้ “เป็นความเฉพาะตัว” ⏺️ ‘#ซึ่งไม่มีใครในโลกที่มีความสามารถนั้น’ หรือ ⏺️ ‘#มีวิธีการแสดงออกของความสามารถนั้นอย่างที่คุณมี’
นั่นหมายความว่า : ⏺️ “มีสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้” และ ⏺️ “มีหนทางหนึ่งในการทำสิ่งนั้นซึ่งดีกว่าใครๆทั้งหมดบนโลกใบนี้”
💥 เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลัง “ทำสิ่งนั้น” #คุณได้หลงลืมซึ่งกาลเวลา หรือ
💥 เมื่อใดที่คุณกำลัง “แสดงออกถึงความสามารถเฉพาะหนึ่งเดียวที่คุณมีอยู่นั้น” (ซึ่งในบางกรณี ก็อาจมีมากกว่าหนึ่งอย่าง) การได้แสดงออกซึ่งความสามารถนั้น #ได้นำพาคุณเข้าสู่สภาวะ_อันพ้นไปจากมิติของเวลา
.
3️⃣ องค์ประกอบที่สามของ “กฎแห่งธรรมะ” คือ : #การรับใช้เพื่อนมนุษย์ มันคือ #การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของคุณ — และถามตัวคุณเองด้วยคำถามที่ว่า “ฉันจะช่วยได้อย่างไร ฉันจะช่วยเหลือผู้คนที่ฉันพบได้อย่างไร”
🌟 เมื่อคุณนำ ‘ศักยภาพในการแสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะของคุณ’ #มารวมเข้ากับ “การรับใช้” หรือ “สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์” เมื่อนั้นเท่ากับว่าคุณได้ใช้ “กฎแห่งธรรมะ” #ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่
และเมื่อมันได้ #หลอมรวมเข้ากับ “การมีประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของคุณ” หรือ “สนามพลังงานของศักยภาพอันจริงแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในแล้ว” #ไม่มีทางที่คุณจะเข้าไม่ถึงซึ่ง_ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อันไร้ขอบเขตจำกัด — เพราะว่านั่น “เป็นหนทางแห่งสัจจะธรรมที่แท้จริง” #ที่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จะถูกบรรลุถึง
🛑 นี่ไม่ใช่การมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แบบชั่วคราว แต่มันเป็นแบบ “ถาวร” — เพราะมันเกิดขึ้นมาจาก ⏺️ “ความสามารถเฉพาะตนของคุณ” ⏺️ “วิธีการของคุณในการแสดงมันออกมา” #เพื่อการรับใช้_และการอุทิศตนให้กับการดำรงอยู่ของเพื่อนมนุษย์ของคุณ ซึ่งคุณ ‘ได้ค้นพบ’ มันจากการถามตัวเองว่า :  “ฉันจะช่วยได้อย่างไร” แทนที่จะถามว่า “ฉันจะได้รับอะไร”
💢 คำถามที่ว่า “#ฉันจะได้รับอะไร” เป็นคำพูดภายในที่มาจาก ‘อัตตา’
💥 ส่วนคำถามที่ว่า “#ฉันจะช่วยได้อย่างไร” นั้น เป็นคำพูดภายในที่มาจาก ‘จิตวิญญาณ’ — จิตวิญญาณที่ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งการตระหนักรู้ ของคุณ ที่ที่ซึ่งคุณใช้ในการมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกและจักรวาลของคุณเอง
🌟 เพียงการเปลี่ยนคำพูดภายในจาก “ฉันจะได้รับอะไร” มาเป็น “ฉันจะช่วยได้อย่างไร” #คุณก็จะก้าวข้ามผ่านพ้นอัตตา_เข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณของคุณได้โดยอัตโนมัติ
🛑 ในขณะที่ “การทำสมาธิ” นั้น #เป็นหนทางที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด_ในการเข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ
🌟 แต่ด้วยวิธีอันเรียบง่าย โดยการ ‘เปลี่ยนคำพูดภายใน’ ของคุณเป็น “#ฉันจะช่วยได้อย่างไร” ก็สามารถทำให้คุณเข้าถึงจิตวิญญาณ อันเป็นอาณาจักรแห่งการตระหนักรู้ของคุณ ที่ซึ่งคุณใช้ในการมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกและจักรวาลของคุณได้เช่นกัน
(มีต่อ)

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา