4 ต.ค. 2021 เวลา 02:48 • หนังสือ
7️⃣ The Law of Dharma or Purpose in Life (ตอนที่ 4)
ถ้าคุณต้องการที่จะใช้ “กฎแห่งธรรมะ” #ให้เกิดประโยชน์สูงสุด_คุณต้องให้คำมั่นที่จะทำในสิ่งต่อไปนี้
1️⃣ คำมั่นแรก คือ #ฉันจะมุ่งสู่การค้นหา_ความเป็นตัวตนที่สูงกว่าของฉัน ซึ่งอยู่ “นอกเหนืออัตตา” โดยผ่านทางการ ✨ฝึกปฏิบัติด้านจิตวิญญาณ✨
2️⃣ คำมั่นที่สอง คือ #ฉันจะมุ่งสู่การค้นหา_ความสามารถเฉพาะตนของฉันให้พบ
▶️ และด้วยการค้นพบความสามารถเฉพาะของฉันนี้ ฉันกำลังทำให้ตัวเองได้พบกับ “ความสุขในชีวิต” เพราะว่า “การเกิดขึ้นของความสุขนั้น” #จะเริ่มต้นเมื่อ_ฉันได้ก้าวเข้าสู่สภาวะ_ที่พ้นไปจากมิติของเวลา นั่นก็คือ ✨การที่ฉันได้ดำรงอยู่ในระดับสภาวะอันเป็น ‘ต้นกำเนิดของความสุข’✨
3️⃣ คำมั่นที่สาม คือ #ฉันจะถามตัวเองว่า_อะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวฉันมากที่สุด_ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์
▶️ ฉันจะมุ่งหาคำตอบนั้น และนำมันไปสู่การปฏิบัติ
▶️ ฉันจะมุ่งใช้ความสามารถเฉพาะตนของฉันนี้ #ในการรับใช้ความต้องการของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
▶️ ฉันจะหลอมรวม “ความต้องการเหล่านั้น” เข้ากับ “ความปรารถนาของฉัน” #เพื่อที่จะช่วยเหลือและรับใช้ผู้อื่น
.
ขอให้คุณนั่งลง แล้ว “เขียนรายการคำตอบ” ของคำถาม (2) ข้อนี้
1️⃣ ข้อแรก ให้คุณถามตัวเองว่า : “ถ้าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ” สมมุติว่า #คุณมีทั้งเวลา_และมีเงินมากมาย ✨คุณจะทำอะไร✨
ถ้าคุณยังคงทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ในปัจจุบัน นั่นแสดงว่าคุณ “อยู่ในธรรมะ” เพราะว่า ⏺️ #คุณมีความรักในสิ่งที่คุณทำ ⏺️ #และคุณกำลังแสดงความสามารถเฉพาะตนของคุณออกมา
2️⃣ ข้อที่สอง ให้คุณถามตัวเองว่า : “อะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวฉันมากที่สุดในการรับใช้เพื่อนมนุษย์” — #ตอบคำถามนั้น_และนำคำตอบไปสู่การปฏิบัติ
.
🔼 “ค้นให้พบคุณลักษณะของพระเจ้าในตัวของคุณ” 🔼 “ค้นหาความสามารถเฉพาะตนของคุณ” #และนำมันมารับใช้เพื่อนมนุษย์ — แล้วคุณจะสามารถ #ทำให้เกิดความมั่งคั่งได้เท่าที่คุณต้องการ
🛑 “เมื่อการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของคุณ” #สามารถตอบสนองตรงความต้องการ_ของเพื่อนมนุษย์ของคุณ — เมื่อนั้นความมั่งคั่งทั้งหลายจะ ‘เปลี่ยนสภาวะ’ ⏺️ #จากสิ่งที่ยังไม่ปรากฏรูป_สู่การปรากฏรูปขึ้นเองโดยธรรมชาติ ⏺️ #จากอาณาจักรของจิตวิญญาณ_สู่โลกทางกายภาพ
🌟 คุณจะเริ่มมีประสบการณ์ในชีวิตของคุณ “เป็นดั่งปาฏิหาริย์” #ของการแสดงออกของพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคุณลักษณะของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่มันเกิดขึ้นตลอดเวลา
🌟 คุณจะได้ตระหนักรู้ถึง #การมีความสุขที่แท้ และ #ความหมายที่แท้จริงของความสำเร็จ ซึ่งเป็น “ความปีติสุขและความรื่นเริงยินดีของจิตวิญญาณของคุณเอง”
(มีต่อ)

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา