6 ต.ค. 2021 เวลา 04:26 • หนังสือ
✴️ บทสรุป ✴️
“จิตใจของจักรวาลนั้น” สรรค์สร้าง #การเคลื่อนไปของทุกสรรพสิ่ง ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทั่วทั้งนับล้านล้านกาแล็กซี่ ด้วยความลงตัวอันงดงาม และด้วยสติปัญญาอันเที่ยงตรงแน่นอน
“สติปัญญาของจักรวาลนี้” เป็นรากฐานของสรรพสิ่ง มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุด #และมันแผ่ซ่านอยู่ในทุกมวลสารของการดำรงอยู่ จากสิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุด จากอะตอมไปจนถึงจักรวาล
“ชีวิตทุกชีวิต” คือ การแสดงออกอย่างหนึ่งของสติปัญญานี้ และ “สติปัญญานี้” ดำเนินการผ่านทาง ✨กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ ทั้ง 7️⃣ ข้อ✨
.
1️⃣ ถ้าคุณมองเข้าไปยังเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในร่างกายของมนุษย์ คุณจะเห็นการแสดงออกของกฎเหล่านี้ได้จากการทำหน้าที่ของมัน เซลล์ทุกเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กระเพาะอาหาร หรือเซลล์หัวใจ หรือเซลล์สมอง ต่างมี ‘จุดกำเนิด’ อยู่ภายใต้ ✨กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
‘ดีเอ็นเอ’ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ “ศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน” ในความเป็นจริงแล้ว ‘ดีเอ็นเอ’ คือ #การแสดงออกทางรูปธรรม_ของศักยภาพอันบริสุทธิ์นี้
เซลล์ทุกเซลล์จะมี ‘ดีเอ็นเอ’ อย่างเดียวกัน แต่แสดงตัวมันเองในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน ให้ทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์
.
2️⃣ นอกจากนี้ เซลล์แต่ละเซลล์ยังดำเนินการผ่านทาง ✨กฎแห่งการให้✨ เซลล์ทุกๆเซลล์จะมีชีวิตอยู่และมีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน “สภาวะที่สมดุล”
“สภาวะแห่งความสมดุลนี้” คือ #สภาวะแห่งการเติมเต็มให้แก่กันและกันอย่างสอดประสานกลมกลืน #ที่ดำเนินไปด้วย_การให้_และ_การรับ_อย่างต่อเนื่อง — เซลล์แต่ละเซลล์ให้และสนับสนุนเซลล์อื่นๆ และได้รับการหล่อเลี้ยงจากเซลล์อื่นๆกลับมาเช่นเดียวกัน นั่นทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์ อยู่ในสภาวะของ “การไหลเวียน” ที่เต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอ และการไหลเวียนนี้ไม่เคยถูกทำให้หยุดชะงักลง
ในความเป็นจริงแล้ว “การไหลเวียน” เป็นหัวใจสำคัญของวงจรชีวิตของเซลล์ และด้วยการคงไว้ซึ่งการไหลเวียนของ “การให้” นี้เท่านั้น ที่ทำให้เซลล์มีความสามารถที่จะ “รับสิ่งต่างๆ” และคงดำรงความรื่นเริงของการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
.
3️⃣ ✨กฎแห่งกรรม✨ ก็ดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยเซลล์ทุกๆเซลล์ เพราะสิ่งที่ประกอบอยู่ภายใน “สติปัญญาของจักรวาลนี้” คือ #กลไกการสนองตอบต่อทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม #และถูกต้องเที่ยงตรง_แน่นอนอย่างที่สุด
.
4️⃣ ✨กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด✨ ก็ดำเนินไปอย่างกลมกลืน โดยเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายด้วยเช่นกัน มันทำหน้าที่ด้วยความมีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ #ด้วยการดำรงอยู่ในสภาวะของการตื่นตัว_อยู่ภายใต้ความสงบ
.
5️⃣ โดยผ่านทาง ✨กฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนา✨ “ทุกความมุ่งมั่น” ของเซลล์ทุกๆเซลล์ #จะเข้าควบคุมพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัด_ของสติปัญญาของธรรมชาติ
แม้แต่ “ความมุ่งมั่น” ที่ธรรมดา ๆ อย่างเช่น การเผาผลาญโมเลกุลหนึ่งของน้ำตาล ได้สร้างการสอด ประสานของเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในร่างกายโดยทันที นั่นคือ ฮอร์โมนจำนวนหนึ่งต้องถูกกักเก็บไว้ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลนี้ให้กลายเป็น ‘พลังงานสรรค์สร้างอันบริสุทธิ์’
.
6️⃣ และแน่นอน เซลล์ทุกๆเซลล์ได้แสดงออกถึงซึ่ง ✨กฎแห่งการไม่ยึดติด✨ #มันปล่อยวางจากผลลัพธ์_ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของมัน มันจะไม่ สะดุดหรือหยุดชะงัก เพราะการดำเนินไปของมันนั้น เป็นกลไกที่มาจาก “ศูนย์กลางของชีวิต” หรือ “#สภาวะการตระหนักรู้แห่งปัจจุบันขณะ”
.
7️⃣ นอกจากนี้ เซลล์แต่ละเซลล์ยังแสดงออกถึง ✨กฎแห่งธรรมะ✨ เซลล์แต่ละเซลล์จะต้องเข้าให้ถึง “แหล่งกำเนิดของตน” หรือ “ตัวตนที่สูงกว่า” มันต้อง ▶️ #รับใช้เกื้อกูลต่อเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ⏩ #ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตนของมัน
เซลล์หัวใจ เซลล์กระเพาะอาหาร และเซลล์คุ้มกันโรค ล้วนแล้วแต่มี “แหล่งกำเนิดของมันอยู่ในตัวตน ที่สูงกว่า” นั่นก็คือ ✨สนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
ซึ่งจากการที่พวกมันได้เชื่อมต่อโดยตรงกับ ‘ระบบคอมพิวเตอร์ของจักรวาลนี้’ พวกมันจึงสามารถ ⏩“แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะตน” ของมันได้ ✨โดยไม่ต้องพยายาม✨ และ ✨ก้าวพ้นไปจากมิติของเวลา✨
⏩ด้วยการ “แสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตน” ของพวกมันนี้เท่านั้น ที่ทำให้พวกมันสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพวกมันเอง และของร่างกายทั้งหมดเอาไว้ได้
เสียงสนทนาภายในของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ บอกกับตัวเองว่า ▶️“ฉันจะช่วยได้อย่างไร” เซลล์หัวใจต้องการช่วยเหลือเซลล์คุ้มกันโรค เซลล์คุ้มกันโรคต้องการช่วยเหลือเซลล์กระเพาะอาหารและเซลล์ตับ ส่วนเซลล์สมองก็กำลังฟังและช่วยเหลือเซลล์อื่นๆทุกเซลล์ เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จึงมีเพียงหน้าที่เดียว นั่นคือ ▶️#การช่วยเหลือเซลล์อื่นๆทุกเซลล์
.
โดยการมองดูพฤติกรรมของเซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเอง เราจะสามารถสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์อันแสนมหัศจรรย์ และ การแสดงออกซึ่งความมีประสิทธิภาพของ ✨กฎแห่งจิตวิญญาณทั้ง 7️⃣ ข้อ✨
💥 นี่คืออัจฉริยะภาพของ “สติปัญญาของธรรมชาติ” — นี่คือ “ความคิดของพระเจ้า” 💥
1
...ส่วนที่เหลือเป็นเพียงแค่รายละเอียด
============================
✨7️⃣ กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ✨ เป็นหลักการพื้นฐานอันทรงพลัง ที่จะทำให้คุณสามารถ #บรรลุซึ่งความมีอำนาจแห่งตัวตนที่แท้ ถ้าคุณสนใจในกฎเหล่านี้ และ “ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้”
⏺️ คุณจะพบว่า “คุณสามารถทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการปรากฏเป็นรูปขึ้นมาได้ — ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่ง ทรัพย์สินเงินทอง และความสำเร็จที่คุณปรารถนา”
⏺️ คุณจะพบว่า “ชีวิตของคุณได้รับความสุข ความเบิกบาน และความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในทุกๆทาง”
✴️ กฎเหล่านี้ ยังเป็นเสมือน “กฎด้านจิตวิญญาณของชีวิต” #ที่ทำให้ทุกขณะของการมีชีวิตกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
.
“มีลำดับตามธรรมชาติ” ในการใช้กฎต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ที่อาจช่วยให้คุณจดจำมันได้ดี คือ :
1
1️⃣ เราสามารถเข้าถึง ✨กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨ ได้
🔼 โดยผ่านทางการ ‘มี ความเงียบที่แท้จริง’
🔼 ผ่านทางการ ‘นั่งสมาธิ’
🔼 ผ่านทางการ ‘ไม่ตัดสินสิ่งใดๆ’ และ
🔼 ผ่านทางการ ‘อยู่ร่วมกับธรรมชาติ’
2️⃣ แต่มันจะถูกกระตุ้นให้เกิดผลด้วย ✨กฎแห่งการให้✨ หลักการพื้นฐานนี้ ก็คือ #การเรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งซึ่งคุณเองก็ต้องการ นั่นคือ ✨วิธีการที่คุณใช้กระตุ้นกฎของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
🔼 ถ้าคุณต้องการความมั่งคั่ง – คุณก็จงให้ความมั่งคั่ง 🔼 ถ้าคุณต้องการเงิน – คุณก็ให้เงิน 🔼 ถ้าคุณต้องการความรัก ความชื่นชม ความเมตตา – คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรัก ความชื่นชม และความเมตตาต่อผู้อื่น
2
3️⃣ ด้วยการกระทำตาม “กฎแห่งการให้” คุณได้เข้าไปกระตุ้น ✨กฎแห่งกรรม✨ เพราะคุณได้สร้างกรรมดีขึ้น และกรรมดีจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้น
4️⃣ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่า “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากมายในการบรรลุซึ่งความปรารถนาทั้งหลายของคุณ”✨ซึ่งนั่นจะนำคุณไปสู่ความเข้าใจใน ✨กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด✨ ได้โดยอัตโนมัติ
5️⃣ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง “เป็นไปโดยง่ายดายและไม่ต้องพยายาม” พร้อมๆกับ “ความปรารถนาของคุณก็ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์อยู่ในทุกขณะ” คุณจะเริ่มเข้าใจใน ✨กฎแห่งความมุ่งมั่น และ ความปรารถนา✨ ได้เองโดยธรรมชาติ
1
6️⃣ “การที่ความปรารถนาทั้งหลายได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องพยายาม” มันก็ย่อมง่ายสำหรับคุณ ในการปฏิบัติตาม ✨กฎแห่งการปล่อยวาง✨ ของคุณ
7️⃣ ในที่สุดเมื่อคุณเริ่มที่จะเข้าใจกฎต่างๆข้างต้นทั้งหมดแล้ว “คุณจะเริ่มมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงของคุณ” ซึ่งนำไปสู่ ✨กฎแห่งธรรมะ✨
โดยผ่านทางการใช้ ✨กฎแห่งธรรมะ✨ นี้ — ⏺️ “ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะของคุณ” ⏺️ “เพื่อเติมเต็มความต้องการของเพื่อนมนุษย์”
🛑 คุณจะเริ่มมีความสามารถใน “การสรรค์สร้าง” #สิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ_และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการได้รับมัน
💟 #คุณจะมีอิสระ_และเต็มไปด้วยความเบิกบาน และชีวิตของคุณ #จะกลายเป็นการแสดงออกของ_ความรักอันไร้ขอบเขตจำกัด

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา