✴️ บทสรุป ✴️
“จิตใจของจักรวาลนั้น” สรรค์สร้าง #การเคลื่อนไปของทุกสรรพสิ่ง ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทั่วทั้งนับล้านล้านกาแล็กซี่ ด้วยความลงตัวอันงดงาม และด้วยสติปัญญาอันเที่ยงตรงแน่นอน
“สติปัญญาของจักรวาลนี้” เป็นรากฐานของสรรพสิ่ง มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุด #และมันแผ่ซ่านอยู่ในทุกมวลสารของการดำรงอยู่ จากสิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุด จากอะตอมไปจนถึงจักรวาล
“ชีวิตทุกชีวิต” คือ การแสดงออกอย่างหนึ่งของสติปัญญานี้ และ “สติปัญญานี้” ดำเนินการผ่านทาง ✨กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ ทั้ง 7️⃣ ข้อ✨
.
1️⃣ ถ้าคุณมองเข้าไปยังเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในร่างกายของมนุษย์ คุณจะเห็นการแสดงออกของกฎเหล่านี้ได้จากการทำหน้าที่ของมัน เซลล์ทุกเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กระเพาะอาหาร หรือเซลล์หัวใจ หรือเซลล์สมอง ต่างมี ‘จุดกำเนิด’ อยู่ภายใต้ ✨กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
‘ดีเอ็นเอ’ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ “ศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน” ในความเป็นจริงแล้ว ‘ดีเอ็นเอ’ คือ #การแสดงออกทางรูปธรรม_ของศักยภาพอันบริสุทธิ์นี้
เซลล์ทุกเซลล์จะมี ‘ดีเอ็นเอ’ อย่างเดียวกัน แต่แสดงตัวมันเองในลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะของเซลล์แต่ละเซลล์ที่แตกต่างกัน ให้ทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์
.
2️⃣ นอกจากนี้ เซลล์แต่ละเซลล์ยังดำเนินการผ่านทาง ✨กฎแห่งการให้✨ เซลล์ทุกๆเซลล์จะมีชีวิตอยู่และมีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน “สภาวะที่สมดุล”
“สภาวะแห่งความสมดุลนี้” คือ #สภาวะแห่งการเติมเต็มให้แก่กันและกันอย่างสอดประสานกลมกลืน #ที่ดำเนินไปด้วย_การให้_และ_การรับ_อย่างต่อเนื่อง — เซลล์แต่ละเซลล์ให้และสนับสนุนเซลล์อื่นๆ และได้รับการหล่อเลี้ยงจากเซลล์อื่นๆกลับมาเช่นเดียวกัน นั่นทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์ อยู่ในสภาวะของ “การไหลเวียน” ที่เต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอ และการไหลเวียนนี้ไม่เคยถูกทำให้หยุดชะงักลง
ในความเป็นจริงแล้ว “การไหลเวียน” เป็นหัวใจสำคัญของวงจรชีวิตของเซลล์ และด้วยการคงไว้ซึ่งการไหลเวียนของ “การให้” นี้เท่านั้น ที่ทำให้เซลล์มีความสามารถที่จะ “รับสิ่งต่างๆ” และคงดำรงความรื่นเริงของการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้
.
3️⃣ ✨กฎแห่งกรรม✨ ก็ดำเนินไปอย่างเป็นระบบโดยเซลล์ทุกๆเซลล์ เพราะสิ่งที่ประกอบอยู่ภายใน “สติปัญญาของจักรวาลนี้” คือ #กลไกการสนองตอบต่อทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม #และถูกต้องเที่ยงตรง_แน่นอนอย่างที่สุด
.
4️⃣ ✨กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด✨ ก็ดำเนินไปอย่างกลมกลืน โดยเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายด้วยเช่นกัน มันทำหน้าที่ด้วยความมีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ #ด้วยการดำรงอยู่ในสภาวะของการตื่นตัว_อยู่ภายใต้ความสงบ
.
5️⃣ โดยผ่านทาง ✨กฎแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนา✨ “ทุกความมุ่งมั่น” ของเซลล์ทุกๆเซลล์ #จะเข้าควบคุมพลังในการดำเนินการที่ไร้ขีดจำกัด_ของสติปัญญาของธรรมชาติ
แม้แต่ “ความมุ่งมั่น” ที่ธรรมดา ๆ อย่างเช่น การเผาผลาญโมเลกุลหนึ่งของน้ำตาล ได้สร้างการสอด ประสานของเหตุการณ์หนึ่งขึ้นในร่างกายโดยทันที นั่นคือ ฮอร์โมนจำนวนหนึ่งต้องถูกกักเก็บไว้ชั่วขณะหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำตาลนี้ให้กลายเป็น ‘พลังงานสรรค์สร้างอันบริสุทธิ์’
.
6️⃣ และแน่นอน เซลล์ทุกๆเซลล์ได้แสดงออกถึงซึ่ง ✨กฎแห่งการไม่ยึดติด✨ #มันปล่อยวางจากผลลัพธ์_ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของมัน มันจะไม่ สะดุดหรือหยุดชะงัก เพราะการดำเนินไปของมันนั้น เป็นกลไกที่มาจาก “ศูนย์กลางของชีวิต” หรือ “#สภาวะการตระหนักรู้แห่งปัจจุบันขณะ”
.
7️⃣ นอกจากนี้ เซลล์แต่ละเซลล์ยังแสดงออกถึง ✨กฎแห่งธรรมะ✨ เซลล์แต่ละเซลล์จะต้องเข้าให้ถึง “แหล่งกำเนิดของตน” หรือ “ตัวตนที่สูงกว่า” มันต้อง ▶️ #รับใช้เกื้อกูลต่อเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ⏩ #ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตนของมัน
เซลล์หัวใจ เซลล์กระเพาะอาหาร และเซลล์คุ้มกันโรค ล้วนแล้วแต่มี “แหล่งกำเนิดของมันอยู่ในตัวตน ที่สูงกว่า” นั่นก็คือ ✨สนามพลังงานของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
ซึ่งจากการที่พวกมันได้เชื่อมต่อโดยตรงกับ ‘ระบบคอมพิวเตอร์ของจักรวาลนี้’ พวกมันจึงสามารถ ⏩“แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะตน” ของมันได้ ✨โดยไม่ต้องพยายาม✨ และ ✨ก้าวพ้นไปจากมิติของเวลา✨
⏩ด้วยการ “แสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตน” ของพวกมันนี้เท่านั้น ที่ทำให้พวกมันสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพวกมันเอง และของร่างกายทั้งหมดเอาไว้ได้
เสียงสนทนาภายในของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ บอกกับตัวเองว่า ▶️“ฉันจะช่วยได้อย่างไร” เซลล์หัวใจต้องการช่วยเหลือเซลล์คุ้มกันโรค เซลล์คุ้มกันโรคต้องการช่วยเหลือเซลล์กระเพาะอาหารและเซลล์ตับ ส่วนเซลล์สมองก็กำลังฟังและช่วยเหลือเซลล์อื่นๆทุกเซลล์ เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จึงมีเพียงหน้าที่เดียว นั่นคือ ▶️#การช่วยเหลือเซลล์อื่นๆทุกเซลล์
.
โดยการมองดูพฤติกรรมของเซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเอง เราจะสามารถสังเกตได้ถึงปรากฏการณ์อันแสนมหัศจรรย์ และ การแสดงออกซึ่งความมีประสิทธิภาพของ ✨กฎแห่งจิตวิญญาณทั้ง 7️⃣ ข้อ✨
💥 นี่คืออัจฉริยะภาพของ “สติปัญญาของธรรมชาติ” — นี่คือ “ความคิดของพระเจ้า” 💥
...ส่วนที่เหลือเป็นเพียงแค่รายละเอียด
============================
✨7️⃣ กฎด้านจิตวิญญาณเพื่อความสำเร็จ✨ เป็นหลักการพื้นฐานอันทรงพลัง ที่จะทำให้คุณสามารถ #บรรลุซึ่งความมีอำนาจแห่งตัวตนที่แท้ ถ้าคุณสนใจในกฎเหล่านี้ และ “ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้”
⏺️ คุณจะพบว่า “คุณสามารถทำให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการปรากฏเป็นรูปขึ้นมาได้ — ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่ง ทรัพย์สินเงินทอง และความสำเร็จที่คุณปรารถนา”
⏺️ คุณจะพบว่า “ชีวิตของคุณได้รับความสุข ความเบิกบาน และความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในทุกๆทาง”
✴️ กฎเหล่านี้ ยังเป็นเสมือน “กฎด้านจิตวิญญาณของชีวิต” #ที่ทำให้ทุกขณะของการมีชีวิตกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
.
“มีลำดับตามธรรมชาติ” ในการใช้กฎต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ที่อาจช่วยให้คุณจดจำมันได้ดี คือ :
1️⃣ เราสามารถเข้าถึง ✨กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨ ได้
🔼 โดยผ่านทางการ ‘มี ความเงียบที่แท้จริง’
🔼 ผ่านทางการ ‘นั่งสมาธิ’
🔼 ผ่านทางการ ‘ไม่ตัดสินสิ่งใดๆ’ และ
🔼 ผ่านทางการ ‘อยู่ร่วมกับธรรมชาติ’
2️⃣ แต่มันจะถูกกระตุ้นให้เกิดผลด้วย ✨กฎแห่งการให้✨ หลักการพื้นฐานนี้ ก็คือ #การเรียนรู้ที่จะให้ในสิ่งซึ่งคุณเองก็ต้องการ นั่นคือ ✨วิธีการที่คุณใช้กระตุ้นกฎของศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน✨
🔼 ถ้าคุณต้องการความมั่งคั่ง – คุณก็จงให้ความมั่งคั่ง 🔼 ถ้าคุณต้องการเงิน – คุณก็ให้เงิน 🔼 ถ้าคุณต้องการความรัก ความชื่นชม ความเมตตา – คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรัก ความชื่นชม และความเมตตาต่อผู้อื่น
3️⃣ ด้วยการกระทำตาม “กฎแห่งการให้” คุณได้เข้าไปกระตุ้น ✨กฎแห่งกรรม✨ เพราะคุณได้สร้างกรรมดีขึ้น และกรรมดีจะทำให้ทุกอย่างในชีวิตง่ายขึ้น
4️⃣ คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่า “คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากมายในการบรรลุซึ่งความปรารถนาทั้งหลายของคุณ”✨ซึ่งนั่นจะนำคุณไปสู่ความเข้าใจใน ✨กฎแห่งการพยายามให้น้อยที่สุด✨ ได้โดยอัตโนมัติ
5️⃣ เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง “เป็นไปโดยง่ายดายและไม่ต้องพยายาม” พร้อมๆกับ “ความปรารถนาของคุณก็ได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์อยู่ในทุกขณะ” คุณจะเริ่มเข้าใจใน ✨กฎแห่งความมุ่งมั่น และ ความปรารถนา✨ ได้เองโดยธรรมชาติ
6️⃣ “การที่ความปรารถนาทั้งหลายได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องพยายาม” มันก็ย่อมง่ายสำหรับคุณ ในการปฏิบัติตาม ✨กฎแห่งการปล่อยวาง✨ ของคุณ
7️⃣ ในที่สุดเมื่อคุณเริ่มที่จะเข้าใจกฎต่างๆข้างต้นทั้งหมดแล้ว “คุณจะเริ่มมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงของคุณ” ซึ่งนำไปสู่ ✨กฎแห่งธรรมะ✨
โดยผ่านทางการใช้ ✨กฎแห่งธรรมะ✨ นี้ — ⏺️ “ด้วยการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะของคุณ” ⏺️ “เพื่อเติมเต็มความต้องการของเพื่อนมนุษย์”
🛑 คุณจะเริ่มมีความสามารถใน “การสรรค์สร้าง” #สิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการ_และเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการได้รับมัน
💟 #คุณจะมีอิสระ_และเต็มไปด้วยความเบิกบาน และชีวิตของคุณ #จะกลายเป็นการแสดงออกของ_ความรักอันไร้ขอบเขตจำกัด

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
3ถูกใจ
1แชร์
435รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ชีวิตที่น่าเศร้าของอัจฉริยะผู้พูดได้ถึง 25 ภาษา “วิลเลียม ซีดิส (William Sidis)” เป็นเด็กอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการคำนวณและสามารถพูดได้หลายภาษา
   Hermès เส้นทางของความ “หลงใหล” สู่การสะสมสร้าง “ความมั่งคั่ง” ตอนที่ 1 หลายท่านคงได้รับรู้เรื่องราวของ Hermès มาพอสมควรแล้ว แต่บทความของ BBLAM นี้จะเล่าเรื่องราวของ Hermès ที่เริ่มแรกน่าจะมาจาก “ความหลงใหล” มาสู่การ “สะสมความมั่งคั่ง” ผ่านสินค้าของแบรนด์
   เปิดเบื้องหลัง "หญิงแย้" นั่งอนุกรรมการแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช. เปิดเบื้องหลัง พร้อมชื่อคนดัน "หญิงแย้” นนทพร ธีระวัฒนสุข นั่ง คณะอนุกรรมการ กสทช. ด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
   เจาะพอร์ต “ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล” เหลือหุ้นตัวไหน หลังถูกบังคับขาย MORE เปิดพอร์ตหุ้น “ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล” ที่ยังถือครอง หลังถูกบังคับขาย MORE พบที่ผ่านมายังลงทุนถือครองหุ้นอีก 10 บริษัททั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์
   ดูทั้งหมด