มีบัญชีอยู่แล้ว?
รู้เรื่องสัตว์ ๆ ตอนที่ 2: "ค ควาย"🐃
🕛ระยะเวลาการอ่าน 5-8 นาที
ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ที่ยังคงพูดถึงสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในตัวอักษรไทย ซึ่งสัตว์เจ้าของเรื่องในวันนี้ก็คือน้องควายหรือ 'กระบือ' นั่นเอง
สำหรับคนไทยควายกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ฉลาด เนื่องจากควายเป็นสัตว์ที่เชื่องและอ่อนโยน ถ้านำมาเลี้ยงแบบใกล้ชิด สามารถฝึกไว้ใช้งานและจูงไปได้
แต่ความจริงแล้วควายเป็นสัตว์ที่สำคัญต่อชีวิตของเราเพราะเป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของไทยมาช้านาน ในอดีตชาวนาใช้ควายในการไถนาสำหรับแปลงปลูกข้าวขนาดไม่ใหญ่🌾 แต่ปัจจุบันวิถีเกษตรกรรมเปลี่ยนไปกลายเป็นยุคของ 'ควายเหล็ก' แทน 🚜 ค.ควายจึงไม่เข้านาแล้วและควายพื้นเมืองกฌกำลังมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ
ทวีปไหนในโลกมีควายอยู่บ้างนะ?🗺📍
ควายทั่วโลกมีอยู่หลายชนิด โดยควายแท้ ๆ จะพบอยู่ในสามทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกาและออสเตรเลีย เท่านั้น แม้แต่ควายไบซันในอเมริกาที่เป็นหนึ่งในควายที่เป็นที่รู้จัก ความจริงแล้วเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องห่าง ๆ กับควายแท้ที่อยู่ในแอฟริกาและเอเชีย
สำหรับควายเอเชีย (Asiatic Water Buffalo) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Bubalus bubalis มีทั้งควายเลี้ยงและควายป่า พบอยู่ทั่วทวีปเอเชียและตะวันออกไกล ควายเอเชียได้ถูกนำมาเลี้ยงเป็นเวลาร่วม 5,000 ปี ในขณะที่ควายป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติก็มีอัตราการสูญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น
โดยทั่วไปสามารถแบ่งควายเอเชียออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ควายแม่น้ำและควายปลัก โดยควายทั้งสองมีชื่อวิทยาศาสตร์ เหมือนกันคือ Bubalus bubalis แต่ต่างกันที่จำนวนโครโมโซม🧬 โดยควายแม่น้ำมีจำนวนโครโมโซม 2n=50 ส่วนควายปลักมีจำนวนโครโมโซม 2n=48🧐🧬
ที่มา : www.freepik.com
'ควายแม่น้ำ' (River or Riverine buffalo) ลักษณะทั่วไปมีผิวหนังค่อนข้างดำ ขนยาว โครงสร้างใหญ่ เหนียงที่หน้าอกยาน จัดได้ว่าเป็นควายนม เนื่องจากมีขนาดเต้าใหญ่ และให้น้ำนมประมาณ 5 ลิตร/วัน มีการเลี้ยงมากในประเทศอินเดียและปากีสถาน
'ควายปลัก' (Swamp Buffalo) ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างล่ำสัน ขนสีเทาดำ หรือสีเทาเข้ม เขาโค้งเป็นวงกว้าง มีขนสีขาวรูปตัววี (V. Chevron) ขวางระหว่างส่วนคอกับส่วนอก เท้าทั้งสี่ข้างด่าง ชอบนอนแช่ปลักโคลน มีความแข็งแรงอดทน มีการเลี้ยงกันมากในประเทศจีนตอนใต้ ประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ และออสเตรเลีย
ควายไทยจัดเป็นควายปลัก นิยมเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานและใช้เนื้อ มี 2 สี คือควายสีดำ และควายสีขาว
สีของควายเป็นสีผิวหนังและสีขน แต่ควายปลักมีขนน้อย สีที่แสดงจึงเป็นสีผิวหนังเป็นส่วนใหญ่ โดยควายมีขนเพียง 25-40 เส้นต่อผิวหนังหนึ่งตารางนิ้วเท่านั้น
ควายสีขาวหรือที่เรียกว่าควายเผือก แต่ตามหลักการแล้วน้องไม่จัดเป็นควายเผือก เพราะแม้จะสีผิวหนังออกสีชมพูเรื่อ ขนสีขาว แถมบางตัวอาจจะมีขนสีดำปนด้วย แต่การที่ส่วนของ เขา กีบ และตาดำ มีสีดำ จึงไม่จัดเป็นควายเผือก🤍
น้องมังกรทองควายเผือก จ.สกลนคร (ที่มา: https://hilight.kapook.com/view/141412)
🐃'ควายป่า' หรือ มหิงสา (Bubalusarnee)
1 ใน 19 สัตว์ป่าสงวนของไทย
นอกจากควายเลี้ยงที่กล่าวมาแล้วในธรรมชาติยังมี 'ควายป่า'อีกด้วย โดยควายป่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bubalus arnee
ควายป่ามีลักษณะทั่วไปคล้ายกับควายบ้าน (B. bubalis) ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน แต่มีนิสัยว่องไวและดุร้ายกว่าควายบ้านมาก นอกจากนี้ขนาดลำตัวของควายป่ายังใหญ่กว่าควายบ้านโดยตัวโตเต็มวัยของควายป่ามีความสูงที่ไหล่เกือบ 2 เมตรเลยทีเดียว ในขณะที่ควายบ้านตัวเต็มวัยความสูงที่ไหล่ประมาณ 1.6 เมตร
นอกจากนี้ เขาของควายป่ามีขนาดใหญ่กว่าควายบ้านมาก วงเขากว้างโค้งไปด้านหลังคล้ายเสี้ยววงพระจันทร์ มีเขาคู่เดียวตลอดชีวิตไม่มีการแตกกิ่งเขาใหม่ เปลือกนอกเป็นปลอกเขาแข็ง ๆ ที่สวมทับบนแกนของกระดูกที่งอดติดกับกระโหลก ลำเขาตัดขวางเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ปลายเขามีลักษณะเรียวแหลม โดยควายป่ามีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย
สีลำตัวโดยทั่วไปเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลดำ ด้านล่างของลำตัวเป็นลายสีขาวรูปตัว V เช่นเดียวกับบ้าน แต่มีลักษณะเด่นที่ ขาทั้ง 4 เป็นสีขาวหรือสีเทาคล้ายใส่ถุงเท้าสีขาว🧦
ควายป่าลักษณะทั่วไปคล้ายกับควายบ้านต่างกันที่มีถุงเท้าสีขาว ที่มา: Dr. Raju Kasambe https://en.wikipedia.org/wiki/File:Indian_Water_Buffalo_Bubalus_arnee_by_Dr_Raju_Kasambe_IMG_0347_(11)_(cropped).jpg
ควายป่ามีการกระจายพันธุ์จากประเทศเนปาลและอินเดีย ไปสิ้นสุดทางด้านทิศตะวันออกที่ประเทศเวียดนาม โดยควายป่าประเทศไทยในอดีตเคยมีอยู่มากและกระจัดกระจายออกไป แต่ปัจจุบันเหลืออยู่แค่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เท่านั้น
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Asiatic_water_buffalo_2015.png
ควายป่าที่พบในปัจจุบันพบเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จำนวนเพียงไม่ถึง 70 ตัวเท่านั้น และเป็นจำนวนประชากรคงที่เช่นนี้เสมอมา
เหตุที่ประชากรไม่เพิ่มมากขึ้น แม้การดูแลรักษาห้วยขาแข้งในปัจจุบันจะได้รับการพัฒนาให้เข็มแข็งและมีความทันสมัยเทียบเท่าระดับสากล แต่ด้วยภัยคุกคามทางธรรมชาติ ที่รบกวนควายป่าจนทำให้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้
🚨ภัยคุกคามต่อควายป่าที่สำคัญ🚨
🎣🪵การรบกวนจากมนุษย์จากการการบุกรุกพื้นที่ป่า เช่น การใช้เรือหรือนำเรือเข้ามาหาปลาในบริเวณพื้นที่ ตลอดจนการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ การลักลอบฆ่าควายป่าเพื่อนำเขาและกระโหลกไปทำเป็นเครื่องประดับ
🐄🐂🐮การปล่อยสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัวและควายเข้ามาหากินในพื้นที่อนุรักษ์อย่างอิสระ ซึ่งหากสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีโรคระบาด ก็อาจจะเสี่ยงต่อควายป่ารวมถึงสัตว์กีบอื่น ๆ ที่อาศัยในป่าที่จะติดโรคระบาดดังกล่าวจากสัตว์เลี้ยงได้
การสูญเสียลูกเกิดใหม่ เนื่องจากลูกควายป่าที่เกิดใหม่อาจตกเป็นเหยื่อของเสือโคร่ง🐅หรือจมน้ำในกรณีที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่
การแพร่กระจายของพืชต่างถิ่น เช่น ไมยราบยักษ์ที่อาจเจริญเติบโตในพื้นที่หาดทรายแทนที่ 'หญ้าพง' ที่เป็นอาหารสำคัญของควายป่า🌱
นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือข้อจำกัดทางภูมิประเทศ ทำให้จำนวนของควายป่าถูกควบคุมไว้ด้วยถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนั้น ถ้าจะกล่าวว่า หากไร้ซึ่งป่าห้วยขาแข้ง สถานภาพของควายป่าในหนังสือแบบเรียนหรือเอกสารทางวิชาการ ที่ในปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสถานภาพ "ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง"* (critical endangered) อาจถูกเปลี่ยนเป็น "สูญพันธุ์" (Extinct) หรือ "สูญพันธุ์ในธรรมชาติ" (Extinct in the wild) ในอนาคตก็เป็นได้ หากสัตว์ป่าสงวนของไทย ไม่ได้ถูกสงวนและดูแลรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยเอาไว้อย่างที่ควรจะเป็น😢
หมายเหตุ*
-สถานภาพ IUCN คือ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangerd: EN)
-สถาพภาพของไทย คือ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critical Endangered: CR)
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2560))
  Unbox your thinking
  หมิงสากล้ามเนื้อแน่นมากๆ ครับ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ผ่าอาณาจักรร้อยล้าน “ฟาร์มโชคชัย” หลังสิ้นหัวเรือใหญ่ “โชคชัย บูลกุล” ผ่าอาณาจักรร้อยล้าน “ฟาร์มโชคชัย” หลังสิ้นหัวเรือใหญ่ “โชคชัย บูลกุล” ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา เช็คข้อมูลการดำเนินธุรกิจของดินแดนแห่งคาวบอยเมืองไทย ใครเป็นใคร ผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงกันบ้าง
   เศรษฐศาสตร์ในโลกคริปโตครั้งนี้ ต่างจากที่ผ่านมาอย่างไร? ​หาคำตอบพร้อมกันที่นี่.. ซีรี่ส์ 5minswithBrook จะสรุปการพูดคุยที่น่าสนใจในโลกการเงินและคริปโตภายใน '5 นาที' โดย EP นี้เป็นการพูดคุยระหว่าง Raoul Pal ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Real Vision และ Dan Morehead ที่ลงทุนในคริปโตและบล็อกเชนระดับโลก
   ญี่ปุ่น ทำอย่างไรให้ สินค้าเกษตร มีราคาแพง ข้าวกิโลกรัมละ 3,000 บาท หรือผลไม้อย่างเช่น เมลอน ราคาคู่ละ 1.6 ล้านบาท คงไม่มีใครเชื่อว่า ราคาสินค้าเกษตรจะสูงมากขนาดนี้ แต่นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถขายสินค้าเกษตรให้มีราคาแพงได้
   ฝรั่งสอนธรรม Blockdit Originals ซีรีส์บทความพิเศษ
   ดูทั้งหมด