ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.7 สภาพของจิตเมื่อเรากำลังจะตายเป็นอย่างไร
ก่อนหน้านี้เคยเขียนบทความเรื่องเกี่ยวกับจิตสุดท้ายเอาไว้ แต่ขณะจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนั้น จิตมีอาการอย่างไร รับรู้อะไร จึงมาลงรายละเอียดให้ลึกขึ้น..
พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกจิตขณะแรกสุดของการเกิดว่า 'ปฐมวิญญาณ' แต่สาวกในชั้นหลังเรียกว่า 'ปฏิสนธิจิต'
ส่วนจิตขณะท้ายที่สุดของชีวิต เรียกว่า 'จุติจิต'
ในช่วงขณะของจุติจิตนี้เอง ที่เป็นจิตสุดท้ายตามที่พูดถึงกัน
 
โดยปกติแล้ว จิตจะรับรู้ผัสสะ คืออาการกระทบกันของอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) และอายตนะภายนอก (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ความนึกคิด)
แต่นอกเหนือจากนั้น ยังมีภาวะที่จิตเราไม่รับรู้ผัสสะใดๆ อยู่ด้วย ถ้านึกไม่ออก ขอยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เราสลบ หรือหดหู่มึนซึม จนไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร แต่จิตที่ไม่รับรู้ผัสสะขณะนั้น ก็ยังทำงานไปตามกลไกของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า 'ภวังค์จิต'
ภวังค์จิตนี้เอง ที่เกี่ยวกับความเป็นความตาย เพราะมันทำหน้าที่ตามแรงกระตุ้นอย่างหนึ่ง คือ 'กรรม' ของแต่ละคนที่เคยทำมา
ปรากฏให้เห็นนิมิตอันแตกต่างกันไปในช่วงจิตสุดท้ายก่อนตาย
โดยมีภาวะอะไรบ้าง ภาวะนั้นนำเราไปสู่สิ่งใดได้บ้าง และเราเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไร
สามารถรับฟังได้ใน Podcast นี้
[ข้อมูลจากหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน]
อ่านบทความ จิตสุดท้ายสำคัญมาก เพิ่มเติม
  • 11

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา