13 ก.พ. 2022 เวลา 02:40 • ปรัชญา
ข้อที่น่าสนใจคือ สัมมาอาชีพ
"ทำอาชีพสุจริต แล้วชีวิตจะดี" จริงๆมันก็กว้าง ในมรรคมีองค์ 8 ได้ยินมาตั้งแต่เด็กใครก็ เข้าใจง่ายๆ แต่พอมาเชื่อมโยงเข้ากับ การแกว่งของจิตใจ แล้ว ก็เป็นเรื่องในมุมที่สำคัญ เพราะพอถึงช่วงหนึ่งของชีวิต เมื่อพิจราณาให้ดีแล้ว การมีกิจวัตรประจำวันที่สงบ มีผลต่อคุณภาพชีวิต และจิตใจในแต่ละวันมาก และ ในผู้ใหญ่วัยทำงาน กิจวัตรประจำวัน ส่วนใหญ่คือการประกอบอาชีพ นั่นเท่ากับว่า
สัมมาอาชีพ = สัมมากิจวัตรประจำวันในส่วนการหาเลี้ยงปากท้องนั่นเอง
การมีสัมมาอาชีพ ก็เท่ากับมี การมีสัมมากิจวัตร ที่เป็นรูปแบบที่จำให้ใจสงบทุกๆวัน ไปพร้อมๆกับ การหารายได้เลี้ยงชีพ มันเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่จะยากขึ้น เมื่อมองในมุมของโลกยุคใหม่ ที่ อาชีพไม่ได้ตายตัว เรามีทางเลือกทางด้านอาชีพมากมาย มีความฝันที่แตกออกได้มากมาย มีสิ่งที่อยากลองทำ อยากรู้มากมาย เพราะการมีทางเลือกมาก ในขณะที่เวลาและกำลังมีจำกัด บางครั้งเราไม่สามารถตอบตัวเองได้ด้วยซ้ำไปว่า ตกลงแล้ว เราประกอบอาชีพอะไร หรือเราเป็นใคร
ในกรณีที่ไม่มีปัญหาเรื่องรายได้ ประเด็นนี้ไม่เป็นปัญหา แต่จะเป็นปัญหาทันทีถ้าเรายังตั้งตัวไม่ได้ใจหนึ่งมีความฝันความอยาก แต่ใจหนึ่งก็พะวังถึงอนาคตที่ไม่แน่นอน ความกังวลจากการ ขาดกิจวัตรประจำวัน ที่เป็นรูปแบบตายตัว เป็นหลักนั้น ซ่อนอยู่ใจจิตใจของคนรุ่นใหม่หลายๆคน ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
ในทางกลับกัน ถ้าเราตื่นมากับความกังวล หาความสงบไม่ได้ เราอาจจะลองแก้ด้วย การหาสัมมาอาชีพรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ยึดเป็นหลักไว้ก่อน คำว่าสัมมาอาชีพไม่เกี่ยวกับรายได้ ไม่เกี่ยวกับลักษณะงาน ขอเป็นงานที่ไม่เบียดเบียนผุ้อื่น ไม่เบียดเบียนตัวเอง ก็พอ และจะดีขึ้นถ้า งานชิ้นนั้น ทำแล้วทำให้เราดำรงสติได้ รวมสมาธิได้ จะยิ่งสร้างประโยชน์ขึ้น
เมื่อหาสัมมาอาชีพเร่งด่วนเป็นหลักยึดได้แล้ว จิตใจสงบลงแล้ว จึงค่อยมองหา จะเสริมช่องทางของรายได้ในทางไหนได้อีกต่อไป หรือในกรณีที่เราไม่มีสัมมาอาชีพใดๆอยู่ในแผน เราอาจจะเริ่มจาก การพัฒนากิจวัตรประจำวัน ให้นิ่ง ให้สงบ ให้มีรูปแบบและมีกำลัง และสัมมากิจวัตรที่ทำให้ใจสงบนี้ จะช่วย ทำให้เรามีกำลัง ดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน
เป็นมุมมองต่อสัมมาอาชีพในมุมของผมนะครับ แลกเปลี่ยนกันได้ครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยจะพัฒนางานเขียนใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับ
โฆษณา