3 มิ.ย. 2022 เวลา 14:24 • ความคิดเห็น
เพราะมันจะมีแต่เพื่อนที่ร่วมทางไปด้วยกันได้ครับ ในตอนสมัยเรียนเราเรียนร่วมกันกับเพื่อนเยอะแต่นั้นเป็นเพราะเราถูกจับให้ไปอยู่ในสังคมจำลอง และเรียกทุกคนว่าเพื่อน มันก็เลยเยอะ ทั้งที่จริงๆ แล้วเราอาจรู้จักจริงๆ แค่ไม่กี่คน แต่เวลาผ่านไปคุณเลือกคบคน เลือกคบเฉพาะคนที่คิดเหมือนคุณหรือไปในเส้นทางเดียวกันได้มันจึงเหลือเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพครับ
สุดท้ายถ้าเรามีจุดยืนชัดเจนเราจะเหลือเพื่อนน้อยเพราะคนที่เป็นเพื่อนกับเราเขาก็ต้องยอมรับเราได้ แต่จะเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพครับ
โฆษณา