• P surachet Kungnimitr
  • 6
   โพสต์
  • 3
   ผู้ติดตาม
  • 10
   กำลังติดตาม
  • เล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา เด็กพิเศษ และเพิ่มแรงบันดาลใจไปกับผม ผ่านในรูปแบบ คลิป บทความ คำคม ครับ
  • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ นักจิตวิทยา นักเล่าเรื่อง นักเขียน นักถ่ายภาพ