มีบัญชีอยู่แล้ว?
II. “หันมาเพ่งพินิจที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเรา พระองค์ได้ทรงทนรับกางเขนและไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสำคัญอะไรเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น และได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว” — ฮร.12:2:
1. เราสามารถดำเนินชีวิตของคริสเตียน, วิ่งในการวิ่งแข่งของคริสเตียนได้โดยการหันมาเพ่งพินิจที่พระเยซูอย่างจดจ่อไม่วอกแวกโดยหันออกจากเป้าหมายอื่นๆ ทุกอย่าง:
(1) พระเยซูผู้อัศจรรย์ที่ทรงประทับบนพระที่นั่งในสวรรค์ และสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีและเกียรติยศผู้นี้ (2:9) ทรงเป็นสิ่งดึงดูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล.
(2) พระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่เหล็กซึ่งมีกำลังมหาศาลในการดึงดูดทุกคนที่แสวงหาพระองค์ให้มาหาพระองค์ — พพร.1:4; ฮซอ.11:4; ยรม.31:3.
(3) เมื่อเราได้รับการดึงดูดจากความงดงามที่น่าหลงใหลของพระองค์ (ความน่ารัก, ความน่าพึงพอใจ, ความน่ายินดี) เราจึงหันหน้าจากทุกสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากพระองค์ — บพส.27:4.
(4) หากปราศจากคู่หมายที่น่าหลงใหลเช่นนี้แล้วเราจะหันหน้าจากสิ่งล่อลวงที่มีอยู่มากมายในโลกนี้ได้อย่างไร?
2. พระเยซูทรงเป็นผู้ริเริ่มแห่งความเชื่อ คือผู้เริ่มต้น, ผู้สถาปนา, ต้นกำเนิด, และที่มาของความเชื่อ; ในมนุษย์ธรรมชาติของเรานั้น เราไม่มีความสามารถในการเชื่อ แต่เมื่อเรามองไปที่พระเยซู พระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิต (1กธ.15:45ข) ก็จะถ่ายเทตัวของพระองค์เองพร้อมด้วยองค์ประกอบแห่งความเชื่อของพระองค์เข้าสู่ภายในเรา.
3. จากนั้นก็จะมีความเชื่อชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ภายในเราอย่างปกติวิสัย เราจึงมีความเชื่อมาเชื่อในพระองค์; ความเชื่อนี้ไม่ได้มาจากตัวเราเอง แต่มาจากพระองค์ผู้ทรงแจกปันพระองค์เองเป็นองค์ประกอบแห่งความเชื่อเข้าสู่ภายในเรา เพื่อมาเป็นผู้ที่เชื่อแทนเรา.
วันพุธ - การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า
เฮ็บราย บทที่ 12 ข้อ 2 หันมาเพ่งพินิจที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและผู้สำเร็จความเชื่อของเรา พระองค์ได้ทรงทนรับกางเขนและไม่ทรงเห็นว่าความละอายเป็นสิ่งสำคัญอะไรเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้น และได้ทรงนั่งลงที่เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว.
เอเฟโซ บทที่ 2 ข้อ 8 ด้วยว่าซึ่งท่านได้รับความรอดนั้นก็เพราะพึ่งพระคุณโดยความเชื่อ และการนี้ไม่ได้เป็นมาจากท่านเอง แต่เป็นของประทานแห่งพระเจ้า.
อ่านแสวงหาเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 4 วันพุธ http://gbrtbooks.com/MorningRevival/Detail?PG=MRN&MR_ID=16&W_NO=4
ฟังเสียงการแบ่งปัน สัปดาห์ที่ 4 วันพุธ ▶️ https://www.blockdit.com/posts/62b15dce4b32435f7b0f3261
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  "ยูเครน" ดิ้นรนหนัก เพื่อหาเงินทำสงครามกับ"รัสเซีย" การสู้รบกับรัสเซีย ส่งผลกระทบอย่างหนักกับงบประมาณของยูเครนที่ใกล้หมดลง ในขณะที่ความช่วยเหลือจากตะวันตกล่าช้าและลดลง ทำให้ยูเครนต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินอย่างหนัก
  รถเป็นรอยขูด เกิดจากสาเหตุอะไร ? พร้อมวิธีแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเอง แม้จะเป็นรอยขนแมว รอยขีดข่วนเล็กน้อย เชื่อว่าหลายคนคงไม่สบายใจกับรอยขีดข่วนเหล่านี้แน่นอน
  #MainStand : เปิดราคาค่าเบียร์ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีก 2022/23 อาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เลือดลมมันพลุ่งพล่านส่อเกิดเรื่องก็จริง แต่เบียร์กับฟุตบอลนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งได้ไปดูในสนาม ดูเกมมัน ๆ พลางจิบน้ำสีอำพันบ้าง ขาวบ้าง ดำบ้าง ตามแต่สูตรไป แหมมันชื่นใจจริง ๆ
  เมื่อนักประดิษฐ์อยากให้งูมีขาเหมือนสัตว์อื่นๆบ้าง และภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็น ..
  ดูทั้งหมด