มีบัญชีอยู่แล้ว?
4. ความเชื่อก็คือตัวของพระคริสต์เองทรงเชื่อแทนเราอย่างเป็นทัศนะภายในอย่างยิ่ง; พระองค์ทรงนำตัวของพระองค์เองถ่ายเทให้แก่เรา, กระทำตัวของพระองค์เองเข้าสู่เรา จนกระทั่งพระองค์ผู้นี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบแห่งความเชื่อในตัวเรา.
5. ดังนั้นจึงไม่ใช่เราที่เชื่อ แต่เป็นพระองค์ที่ทรงเชื่ออยู่ภายในเรา; เช่นนี้พระองค์จึงทรงทำให้เราเป็นผู้ที่เชื่อ (เทียบ กจ.6:5; 11:22–24ก); ถ้าดูอย่างผิวเผินแล้วเหมือนจะเป็นความเชื่อของเรา แต่แท้จริงนั้นคือความเชื่อของพระองค์; นี่คือความเชื่อที่แท้จริง.
6. ความเชื่อคือความสามารถในการแปรสภาพให้เป็นแก่นสาร เป็นสัมผัสที่หก ซึ่งเป็นสัมผัสที่เราใช้มาแปรสภาพสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นแก่นสาร — ฮร.11:1:
(1) การแปรสภาพให้เป็นแก่นสารคือความสามารถที่ให้เราสามารถทำให้แก่นสารถูกแปรสภาพเป็นจริง.
(2) ประสาทสัมผัสทั้งห้าของคนเรามีการใช้งานในการแปรสภาพสิ่งที่อยู่ในโลกภายนอกให้เป็นแก่นสาร เพื่อให้ทุกสิ่งที่เป็นทัศนะภายนอกได้ถูกส่งผ่านเข้าสู่เราเพื่อจะกลายเป็นประสบการณ์ทางทัศนะภายในของเรา.
(3) ตามีไว้มอง, หูมีไว้ฟัง, และจมูกมีไว้ดมกลิ่นฉันใด ความเชื่อหรือวิญญาณแห่งความเชื่อของเราก็เป็นอวัยวะที่เราใช้ทำให้ทุกสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาถูกแปรสภาพเป็นแก่นสารแล้วนำเข้าสู่ภายในเราฉันนั้น — 2กธ.4:13.
(4) ในขอบเขตที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดนั้น เราสามารถฝึกฝนวิญญาณแห่งความเชื่อของเราพร้อมกับประสาทสัมผัสฝ่ายวิญญาณมามองดูองค์พระผู้เป็นเจ้า (อฟ.1:18; มธ.5:8; โยบ 42:5), ฟังพระองค์ (ฆต.3:2; วว.2:7ก), สัมผัสพระองค์ (มธ.9:21; 14:36; ยฮ.4:24), ลิ้มรสพระองค์ (บพส.34:8; 1ปต.2:2–3), และสูดดมพระองค์ ทำให้เราถูกพระองค์แผ่ซ่านจนกลายเป็น “สุคนธรสอันหอมฟุ้งของพระคริสต์” (2กธ.2:15)
วันพฤหัส - การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า
2เปโตร บทที่ 1 ข้อ 1 ซีโมนเปโตร...เขียนจดหมายมายังคนเหล่านั้นที่ได้รับส่วนแบ่งในความเชื่อที่ล้ำค่าซึ่งเหมือนกันกับเราทั้งหลายในความชอบธรรมของพระเจ้าและของพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลาย คือพระเยซูคริสต์.
ฆะลาเตีย บทที่ 2 ข้อ 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และไม่ใช่ข้าพเจ้าที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ แต่พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ่งข้าพเจ้าเป็นอยู่ในเนื้อหนังเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าเป็นอยู่ในความเชื่อแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า.
อ่านแสวงหาเพิ่มเติม สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี http://gbrtbooks.com/MorningRevival/Detail?PG=MRN&MR_ID=16&W_NO=4
ฟังเสียงการแบ่งปัน สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดี ▶️ https://www.blockdit.com/posts/62b365861c057cafb3b2e47a
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  อนาคตของประเทศไทย VS เวียดนาม อนาคตของประเทศไทย VS เวียดนาม บทความโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนเน้นคุณค่า โลกในมุมมองของ Value Investor
  แค่คุณมีพื้นที่ทำเลดี เราพร้อมซัพพอร์ตธุรกิจวางตู้บริการ เริ่มต้นวางตู้บริการกับ SUN Vending เรามีทีมพร้อมซัพพอร์ตครบเครื่อง แค่มีพื้นที่เท่านั้น ก็ติดต่อร่วมธุรกิจกันได้เลย สิ่งที่คุณจะได้รับตลอดการดำเนินธุรกิจจากเรามีดังนี้
  "ยูเครน" ดิ้นรนหนัก เพื่อหาเงินทำสงครามกับ"รัสเซีย" การสู้รบกับรัสเซีย ส่งผลกระทบอย่างหนักกับงบประมาณของยูเครนที่ใกล้หมดลง ในขณะที่ความช่วยเหลือจากตะวันตกล่าช้าและลดลง ทำให้ยูเครนต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินอย่างหนัก
  #MainStand : เปิดราคาค่าเบียร์ 20 สโมสรพรีเมียร์ลีก 2022/23 อาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เลือดลมมันพลุ่งพล่านส่อเกิดเรื่องก็จริง แต่เบียร์กับฟุตบอลนั้นเป็นของคู่กัน ยิ่งได้ไปดูในสนาม ดูเกมมัน ๆ พลางจิบน้ำสีอำพันบ้าง ขาวบ้าง ดำบ้าง ตามแต่สูตรไป แหมมันชื่นใจจริง ๆ
  ดูทั้งหมด