ไม่รู้สิ นี่ว่าเป็นคนเลือดร้อน ไม่พอใจอะไรก็บวกตลอด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...