28 มิ.ย. 2022 เวลา 16:15 • ปรัชญา
" ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่ตัวเองสร้างไว้ข้างในใจ "
โฆษณา