" ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่ตัวเองสร้างไว้ข้างในใจ "
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา