ทำไมการเติบโตทำให้เราสูญเสียตัวตน?
คำถามนี้ถูกลบ
เติบโต กับ อายุเพิ่มขึ้น คงเป็นคนละประเด็น
การมีตัวตน ยุคนี้เรียกกันติดปาก เป็นเปลือกหุ้ม ปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อเราและค่านิยมสังคม ถ้าเข้าใจโลกเปลือกจะบางแต่ไม่เปราะ โปร่งใสเห็นข้างในมีอาการสดชื่น
ไม่ต้องตกแต่งมากก็ดูดี
 
ตัวตนแท้จริง หรือ Self ทางจิตวิทยา คือแก่นของมนุษย์ ยิ่งเติบโตยิ่งแข็งแรง พัฒนาได้จากการรู้จักและได้ใช้คุณค่าของตัวเอง
เมื่อSelf เติบโตเต็มที่ จะงดงาม กลมกลืน และเป็นอิสระ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา