ปั่นจักรยาน / ว่ายน้ำ
รู้มัย
มีการทดลองพบว่าอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ ไม่ใช่ทางลมหายใจหรือการกิน แต่เข้าสู่เซล์ผ่านเซลล์ การรับเอาแอมิลอยด์จากผู้ที่มีสารนี้ในกระแสเลือด ก็อาจเกิดการติดต่อได้... อ่านต่อ
โฆษณา