เดิน..เรื่อยๆๆ..พอเหนื่อยสมองก็หยุดคิดไปเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา