เกี่ยวกับการล้มละลายของรัฐศรีลังกา​ กับดักระหว่างทางได้ปรากฏออกมาแล้ว ประเทศก็ล้มละลาย และพวกผู้นำได้เอาเงินออกไปกับพวกเขา.....​
5
นายกรัฐมนตรีศรีลังกาเคย​กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันประเทศเป็นหนี้อยู่ต่างประเทศประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์
2
แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะชำระคืนได้ มีการขาดแคลนวัสดุพื้นฐานทุกชนิด
1
และราคาของมันก็พุ่งสูงขึ้นๆ
4
ศรีลังกาต้องยืมเงินบางส่วนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(International Monetary Fund(IMF)) เพื่อแก้ไขปัญหานี้
1
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังใช้หนี้ไม่ได้
3
สำหรับประเทศเล็ก ๆ เช่นนี้ การขาดแคลนวัสดุ และสำหรับการล้มละลายของรัฐบาล ...ส่วนใหญ่เกิดจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในที่ไม่สมบูรณ์
4
เนื่องจากสินค้าจำเป็นทั้งหมดไม่ได้ผลิตขึ้นมาเอง
3
จึงจำเป็นต้องซื้อ(ของจำเป็น)จากต่างประเทศ เมื่อทุนสำรองเงินตราต่างประเทศหมดและไม่มีเงินที่จะซื้อสิ่งจำเป็นเหล่านี้ในต่างประเทศ
ราคาของสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ
อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกำหนดราคา
3
เมื่อปริมาณการจัดหาวัสดุบางอย่างน้อยกว่าปริมาณที่ต้องการมาก
ราคาจึงเพิ่มขึ้น
2
ในขณะนี้ คุณต้องใช้การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อวัสดุจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการจัดหาวัสดุภายใน
และทำให้ราคาในประเทศมีเสถียรภาพ
2
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พวกเขาจึงทำได้เพียงเฝ้าดูราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1
จนกว่าจะเกิดการ(ยื้อแย่งกัน)ซื้ออย่างตื่นตระหนก และในที่สุดระบบราคาในประเทศทั้งหมดก็พังทลายลง
2
จากมุกในมุมมองนี้
ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ที่จะต้องสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายในที่สมบูรณ์(มาก)ที่สุดในตอนนี้....
3
และเพื่อรับรองความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานตลอดเวลา
5
กับดักระหว่าง(การพัฒนา)ทางได้ปรากฏออกมาแล้ว ประเทศก็ล้มละลาย และพวกผู้นำได้เอาเงิน(ติดตัว)ออกไปกับพวกเขา.....
5
เพื่อ​เสวยสุข......
3
แสดงความคิดเห็นของคุณ...