4 ส.ค. 2022 เวลา 12:07 • ปรัชญา
โลกธรรม 8 คืออะไร?
ธรรมดาของโลก!
เรื่องของโลก!
ธรรมชาติของโลก! ที่ครอบงำสัตว์โลก!
และสัตว์โลกต้องเป็นไปตามธรรมดา…
เป็นความจริง!
ที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้น…
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้!
ไม่ว่า! จะ ชอบ! หรือ ไม่ชอบ! ก็ตาม…
ข้อแตกต่าง คือ…
ใครประสบมาก, ประสบน้อย, ช้า หรือเร็ว
โลกธรรม
แบ่งออกเป็น 8 ชนิด
จำแนกออกเป็น 2 ฝ่าย ควบคู่กัน และมีความหมายตรงข้ามกัน
โลกธรรม 8 คืออะไร?
โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์พอใจมี 4 เรื่อง คือ
1. ลาภ
ได้ผลประโยชน์ ได้ทรัพย์สินเงินทอง ได้บ้านเรือนหรือที่สวน ไร่นา
2. ยศ
ได้รับแต่งตั้งให้มีฐานันดรสูงขึ้น ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจเป็นใหญ่เป็นโต
3. สรรเสริญ
ได้ยิน ได้ฟัง คำสรรเสริญคำชมเชย คำยกยอ
4. สุข
ได้ความสบายกาย สบายใจ ได้ความเบิกบาน ร่าเริง ได้ความบันเทิงใจ
โลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์ไม่พอใจมี 4 เรื่อง คือ
1. เสื่อมลาภ
ลาภที่ได้มาแล้วเสียไป
2. เสื่อมยศ
ถูกลดความเป็นใหญ่ ถูกถอดออกจากตำแหน่ง ถูกถอดอำนาจ
3. นินทาว่าร้าย
ถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดี มีใครพูดถึง ความไม่ดีของเราในที่ลับหลังเรียกว่าถูกนินทา
4. ทุกข์
ได้รับความทุกข์ทรมานกายทรมานใจ
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
แหล่งที่มา / แหล่งอ้างอิง
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา