เพจวาซาบิ
 • 50
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 20
  สมาชิก
การนำเสนอข้อมูลผ่านภาพช่วยสร้างการจดจำได้ดี เราอยากมีส่วนช่วยย่อยและส่งสารอย่างรวดเร็ว แบบเดียวกับความรู้สึกตอนที่ทาน "วาซาบิ" เพราะจี๊ดขึ้นสมอง!
 • เคยไหมที่มีอารมณ์มากมายอยู่ในใจแต่ไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได้?...
  2
  • 25
  • ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดๆ ที่สามารถทำให้โรคนี้หายขาดเป็นปกติได้ แต่จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหนังแข็งดีขึ้นกว่าเดิมมาก การรักษาโรคหนังแข็งประกอบด้วยส...
   • 12
   • ฟันเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้อวัยวะอื่นๆในร่างกายเลย แต่ส่วนมากแล้วคนทั่วไปมักจะละเลยการดูแลสุขภาพฟัน และไม่เห็นความสำคัญของฟันทั้ง ๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้ฟันทำหน้าที่ต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน...
    • 8
    • การมีอริยทรัพย์ 7 ประการก็เหมือนการมีคุณธรรมประจำใจ เพราะอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกอย่างเช่นทรัพย์สินเงินทอง ที่จะเป็นทรัพย์ติดตัวเราไม่สามารถมีใครมาขโมยไปได้ นอกจากจะทำให้เรามีความสุขปราศจาก...
     • 12
     • นอกจาก Fixed Mindset & Reframing ยังมี
      Growth Mindset ซึ่งคือการเปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา เวลาล้มเหลวเค้าจะคิดว่าชั้นได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีก 1 วิธี...
      • 12
      • การจูบ หนึ่งในวิธีแสดงออกทางความรักที่คลาสสิคที่สุดวิธีหนึ่ง แม้จะดูเป็นวิธีง่าย ๆ แต่ความจริงแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยความโรแมนติก และสื่อถึงความรักของคนคนหนึ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นได้เป็นอย่างดี...
       • 17
       • ความคิดที่ว่าศาสนาพุทธสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากกฎแห่งกรรมเท่านั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความคิดที่ไม่สมบูรณ์ เพราะกฎธรรมชาติไม่ได้มีแค่กฎแห่งกรรมเท่านั้น แต่ยังมีกฎธรรมชาติต่างๆรวมกันแล้วถึง 5 กฎ และแต่ล่ะ...
        • 7
        • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ คือ เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorder) เคยมีประวัติการใช้สารเสพติด เคยถูกทำร้าย หรือถูกทอดทิ้ง เพิ่ง...
         • 13
         • การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบคือหัวใจสำคัญของการรักษาเสียงรบกวนในหู ดังนั้นหากได้ยินเสียงรบกวนในหูแล้วส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางโดยเร็ว เพราะการรักษาเสียงรบกวนในหูภายใน 2 สัปดาห์นับจ...
          • 9