ความคิดเห็นบนชุมชน
เพจวาซาบิ
 • 49
  โพสต์
 • 0
  คำถาม
 • 20
  สมาชิก
การนำเสนอข้อมูลผ่านภาพช่วยสร้างการจดจำได้ดี เราอยากมีส่วนช่วยย่อยและส่งสารอย่างรวดเร็ว แบบเดียวกับความรู้สึกตอนที่ทาน "วาซาบิ" เพราะจี๊ดขึ้นสมอง!
 • Updated for the Next Generation of Leaders (2022)... อ่านต่อ
 • เคยไหมที่มีอารมณ์มากมายอยู่ในใจแต่ไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได้?...
  2
 • นอกจาก Fixed Mindset & Reframing ยังมี
  Growth Mindset ซึ่งคือการเปิดรับสิ่งใหม่ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลา เวลาล้มเหลวเค้าจะคิดว่าชั้นได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นอีก 1 วิธี...
 • ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดๆ ที่สามารถทำให้โรคนี้หายขาดเป็นปกติได้ แต่จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหนังแข็งดีขึ้นกว่าเดิมมาก การรักษาโรคหนังแข็งประกอบด้วยส...
 • การมีอริยทรัพย์ 7 ประการก็เหมือนการมีคุณธรรมประจำใจ เพราะอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกอย่างเช่นทรัพย์สินเงินทอง ที่จะเป็นทรัพย์ติดตัวเราไม่สามารถมีใครมาขโมยไปได้ นอกจากจะทำให้เรามีความสุขปราศจาก...
 • การจูบ หนึ่งในวิธีแสดงออกทางความรักที่คลาสสิคที่สุดวิธีหนึ่ง แม้จะดูเป็นวิธีง่าย ๆ แต่ความจริงแล้วเต็มเปี่ยมไปด้วยความโรแมนติก และสื่อถึงความรักของคนคนหนึ่งที่แสดงออกมาให้เราเห็นได้เป็นอย่างดี...
 • ความคิดที่ว่าศาสนาพุทธสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากกฎแห่งกรรมเท่านั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความคิดที่ไม่สมบูรณ์ เพราะกฎธรรมชาติไม่ได้มีแค่กฎแห่งกรรมเท่านั้น แต่ยังมีกฎธรรมชาติต่างๆรวมกันแล้วถึง 5 กฎ และแต่ล่ะ...
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ คือ เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย มีสมาชิกในครอบครัวป่วยด้วยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorder) เคยมีประวัติการใช้สารเสพติด เคยถูกทำร้าย หรือถูกทอดทิ้ง เพิ่ง...
 • การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบคือหัวใจสำคัญของการรักษาเสียงรบกวนในหู ดังนั้นหากได้ยินเสียงรบกวนในหูแล้วส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางโดยเร็ว เพราะการรักษาเสียงรบกวนในหูภายใน 2 สัปดาห์นับจ...
 • เกือบหนึ่งในสามของผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้ามีปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์...