28 ก.พ. 2023 เวลา 13:19 • สุขภาพ

โรคผิวหนังแข็ง

ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดๆ ที่สามารถทำให้โรคนี้หายขาดเป็นปกติได้ แต่จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การดูแลผู้ป่วยโรคหนังแข็งดีขึ้นกว่าเดิมมาก การรักษาโรคหนังแข็งประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ
1. การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ได้แก่
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีอาการเย็น เนื่องจากจะทำให้มือซีดเขียว สวมถุงมือถุงเท้า อาบน้ำอุ่น ในกรณีที่มือซีดเขียวมากอาจรับประทานยาขยายหลอดเลือด
- รับประทานอาหารครั้งละน้อย ๆ และหลีกเลี่ยงการนอนภายหลังทานอาหาร เพื่อป้องกันภาวะกรดไหลย้อน เป็นต้น ถ้ามีอาการมากอาจต้องรับประทานยาช่วยย่อย ยากระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ เป็นต้น
- กรณีที่ผิวหนังแห้งมาก ควรใช้ครีมทาผิวป้องกันผิวหนังแห้ง
- พยายามอ้าปากให้กว้าง ๆ พยายามกำนิ้วมือให้สุด เป็นต้น เพื่อป้องกันผิวหน้าตึงจนอ้าปากไม่ได้ หรือนิ้วมือติด
2. การรักษาทางยา ในกรณีที่มีข้ออักเสบอาจพิจารณาให้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในรายที่มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบรุนแรง ปอดอักเสบ ข้ออักเสบเรื้อรัง อาจจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันร่วมด้วย ถ้าไม่จำเป็นผู้ป่วยโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงการได้ยาสเตียรอยด์ขนาดสูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดภาวะไตวายจากโรคหนังแข็งได้ (Scleroderma renal crisis)
ในอดีต ผู้ป่วยโรคนี้ที่มีภาวะแรงดันหลอดเลือดแดงปอดสูงจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต ในปัจจุบัน ได้มียาขยายหลอดเลือดแดงที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อการรักษาโรคนี้
ทำให้อัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยดีขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย ยาเหล่านี้ได้แก่ ยา Sildenafil, ยา Bosentan, Macitentan, Ambrisentan เป็นต้น ส่วนกรณีใยพังผืดจับบริเวณปอดก็มียาที่อาจช่วยชะลอใยพังผืดจับบริเวณปอดได้ เช่น ยา Nintendanib เป็นต้น แต่ยากลุ่มนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่มาก
1
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
แหล่งที่มา / แหล่งอ้างอิง
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง
โฆษณา