วงล้อแห่งอารมณ์

เคยไหมที่มีอารมณ์มากมายอยู่ในใจแต่ไม่สามารถอธิบายให้ใครเข้าใจได้?
2
มาทำความรู้จักกับ Emotion Wheel หรือ “วงล้อแห่งอารมณ์" กัน
วงล้อแห่งอารมณ์นั้น เป็น แผนภาพซึ่งมาจากทฤษฎีวงล้อแห่งอารมณ์ ของ ศ.ดร.โรเบิร์ต พลัทชิค (Robert Plutchik)
ซึ่งประกอบไปด้วยอารมณ์หลักทั้งหมด 4 อารมณ์คู่ตรงข้าม
ความรื่นเริง > ความเศร้า
ความโกรธ > ความกลัว
ความวางใจ > ความรังเกียจ
ความประหลาดใจ > ความคาดหวัง
โดยในแต่ละอารมณ์หลัก ยังประกอบด้วยความเข้มข้น ทางอารมณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ย่อยต่างๆตามมา ได้แก่
ความรื่นเริง อยู่ระหว่าง ความสงบปลอดโปร่ง และ ความปิติยินดี
ความเศร้า อยู่ระหว่าง ความหดหู่ และ ความเศร้าโศก
ความโกรธ อยู่ระหว่าง ความรำคาญ และ ความเดือดดาล
ความกลัว อยู่ระหว่าง ความขี้ขลาด และ ความหวาดกลัว
ความวางใจ อยู่ระหว่างความยอมรับ และ ความยกย่อง
ความรังเกียจ อยู่ระหว่าง ความไม่ชอบ และ ความรังเกียจเดียดฉันท์
ความประหลาดใจ อยู่ระหว่าง ความไม่มั่นใจ และ ความพิศวง
ความคาดหวัง อยู่ระหว่าง ความสนใจ และ การเฝ้าดู
เมื่อนำอารมณ์หลักต่าง ๆ มาผสมกันแล้ว ก็จะเกิดอารมณ์ใหม่ ๆ
ขึ้นมามากมาย เช่น
ความปลาบปลื้มใจ = ความรื่นเริง + ความประหลาดใจ
ความอยากรู้ = ความวางใจ + ความประหลาดใจ
ความสำนึกผิด = ความเศร้า + ความรังเกียจ
ความรัก = ความรื่นเริง + ความวางใจ
วิธีการดู วงล้อแห่งอารมณ์
1
เริ่มจาก การเริ่มมองที่ขอบด้านนอก
เพื่อค้นหาอารมณ์ที่มีความเข้มข้นต่ำซึ่งใกล้เคียงกับคุณที่สุด เช่น มีความมั่นใจ ท้อแท้ท้อถอย
จากนั้นก็ค่อยๆ
ถามความรู้สึกและมุ่งไปที่จุดศูนย์กลางเรื่อย
ซึ่งเมื่อคุณเคลื่อนไปยังจุดศูนย์กลางแล้ว สีจะเข้มขึ้นและอารมณ์ที่อ่อนลงจะกลายเป็นอารมณ์พื้นฐานของคุณ โดยที่ไม่ลืมว่าระหว่างแต่ละสี คุณจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ผสม เช่น การดูถูก เกิดจากความโกรธและความขยะแขยงรวมกัน
#สาระจี๊ดจี๊ด
วงล้ออารมณ์ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง บอกความรู้สึกได้ชัดเจนขึ้น และการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา ขณะเดียวกันก็ยังสามารถตอบความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง ตลอดจนการทำงานได้เป็นอย่างดี
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง
1
  • 28
โฆษณา