16 บทเรียนจากคอร์ส Branding Formula
สอนคุณภาณุ อิงคะวัต Co-Founder Greyhound
จาก Cariber
1. แต่ละคนอาจมีมุมมองความหมายของ Branding ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัว หลักๆ Branding คือ การสื่อสาร โดยที่ให้คำนึงถึงว่า เราต้องการจะสื่ออะไร และกำลังพูดอยู่กับใคร
2. บริษัททำคนเดียวไม่ได้ เพราะต้องการทีม และเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คนเยอะขึ้นเรื่อยๆ จะทำยังไงให้ทุกคนในบริษัทมีเป้าหมายเดียวกัน ทำงานต่างๆ เพื่อสิ่ง เดียวกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์
3. บริษัทจะเติบโตได้ ต้องรู้จักตัวตนของ Brand และสามารถถ่ายทอดให้ทุกคนในบริษัทรับรู้ได้
4. Brand เป็นเรื่องภายในของบริษัท เป็นสิ่งที่ตอกย้ำตัวตนและเป้าหมายขององค์กร เพื่อที่คนในองค์กรจะได้รู้ว่าจะต้องทำงานยังไง โดยที่ยังคงความเป็นตัวตนของเราได้
5. เมื่อรู้จักตัวตนของแบรนด์ เราจะสามารถใช้มันมาเป็นไม้บรรทัด วัดว่าแต่ละวัน สิ่งที่เราทำนั้น เราทำถูกหรือทำผิด ทำแล้วเข้าใกล้เป้าหมายที่อยากได้จริงๆ ไหม
6. Brand มีวันหมดอายุ ถ้าเราหยุดพัฒนา ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็เหมือนการที่รอเวลาให้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาค่อยๆ เลือนหายไป
7. ยิ่งนับวัน สินค้ายิ่งมีความแตกต่างกันน้อยลง แต่แบรนด์คือ สิ่งที่ทำให้คนเลือกซื้อสิ่งหนึ่ง และไม่ซื้ออีกสิ่งหนึ่ง
1
8. Simon Sinek บอกเอาไว้ว่า
“People don't buy what you do; they buy what you believe”
คนไม่ซื้อแค่สินค้า แต่คนสนใจว่าแบรนด์นั้นเชื่อในเรื่องอะไร และมันตรงกับสิ่งที่เขาเชื่อด้วยหรือไม่
9. Key success ของการทำ Branding คือ
-เริ่มต้นจากการสร้างตัวตนที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน
-รู้จักกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร และจะทำยังไงให้เข้าไปนั่งในใจของลูกค้า
-การสื่อสารและการตลาด ที่เข้าไปตอบสนองความต้องการของลูกค้า
10. การ matching กันระหว่าง สินค้าและกลุ่มเป้าหมาย เมื่อสินค้ามีความต้องการ มีคนอยากซื้อ เมื่อนั้น Brand จะเกิดขึ้น
11. 3 สิ่งที่ต้องรู้ในการสร้าง Brand คือ
-คุณกำลังทำอะไร ?
-สิ่งที่คุณทำมีความแตกต่างในตลาดพอไหม ?
-สิ่งที่คุณทำมีความต้องการในตลาดไหม ?
12. การทำธุรกิจที่ดี ต้องสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการตลาด
13. ธุรกิจสามารถเริ่มขึ้นได้จากสิ่งที่เราชอบ สิ่งเรารัก หรือเริ่มจากความต้องการของตลาด
14. รู้เขา รู้เรา เป็นสิ่งที่สำคัญ เราไปดูคู่แข่ง หยิบสิ่งที่ดีของเขามา แล้วมาสร้างความแตกต่างในแบบของเรา
15. หัวใจของการทำโฆษณา คือ การสื่อสารอย่างไร ให้เข้าไปนั่งในใจคนฟัง
16. การลงทุนกับแบรนด์ อาจใช้ทั้งเวลาและเงิน แต่ถ้ามันนำไปสู่ความรัก ความชอบ ของลูกค้าที่มากขึ้น ทำให้พวกเขากลับมาใช้หรือซื้อซ้ำ ก็เป็นเรื่องคุ้มค่าที่จะลงทุน
2 ถูกใจ
2 แชร์
270 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา