11 ส.ค. 2022 เวลา 05:17 • ไลฟ์สไตล์
ส่วนใหญ่เข้ากันไม่ได้ค่ะ คุยได้แต่เรื่องงาน ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นๆอะไรคุย ความสนใจไม่สอดคล้องกันเลย ยิ่งคนละเพศ วัยห่างกันขนาดนี้ด้วย
โฆษณา