ส่วนใหญ่เข้ากันไม่ได้ค่ะ คุยได้แต่เรื่องงาน ไม่น่าจะมีเรื่องอื่นๆอะไรคุย ความสนใจไม่สอดคล้องกันเลย ยิ่งคนละเพศ วัยห่างกันขนาดนี้ด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา