11 ส.ค. 2022 เวลา 11:05 • ไลฟ์สไตล์
คุณรู้เรื่อง Stranger relationship ไหม ?
ถ้าทำแต่งานแต่ไม่มี relationship คุณก็จะได้แต่เงินแต่จะไม่ได้เหลี่ยมคูและแต้มต่อ(มันสมอง)ของคนวัยนี้ซึ่งมีอยู่มากมายแต่ว่าเขาจะมอบให้คนอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้น(คล้ายพ่อกับลูก)
ถ้ารักจะก้าวหน้าในงานอย่างรวดเร็วเข้าใจสิ่งนี้นะครับ
"ถ่อมตนพาให้เราก้าวหน้า
เย่อหยิ่งพาเราล้าหลัง"
ขอให้ขบคิดได้และเจริญก้าวหน้าในการงาน(ซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว).
โฆษณา