เรียกว่า นิสัยวัยรุ่น ดีกว่า
บางที อายุมาก ก็ทำตัวเป็นวัยรุ่น ก็มี
ส่วนความอดทน ต่อพฤติกรรมการทำงาน มันมีในทุกคน ที่ทำงานมาระยะหนึ่ง แล้วเห็นช่องว่าง ในการไม่ทำงาน
ความเห็นแก่ตัว มันไม่ระบุ เพศและวัย
วัฒนธรรมองค์กร ก็มีส่วน
ระบบการทำงาน ก็ส่วนหนึ่ง
ผู้นำองค์กร เป็นส่วนสำคัญ ที่สุด
เรื่อง เพศ และ วัย
ไม่ค่อยมีส่วนมากนัก ในเรื่องการทำงาน
เป็นเรื่อง ส่วนบุคคลมากกว่า
แค่ในแต่ ละวัย มีกิจกรรม กิจวัตรประจำวัน สังคมที่ต่างกัน มีสิ่งเร้าต่อการ ไม่ทำงาน มากกว่า
เช่น เพื่อนที่ยังไม่ทำงาน ยังชวนกินเที่ยว ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
ภาระหน้าที่ในครอบครัว (ทำงานหาเงินกินใช้เที่ยว)
ในที่ทำงาน ในแต่ละที่ ก็มี การปฏิบัติ สืบต่อกันมา มีการวางตัวต่อกันต่างกันไป หรือ เรียกรวม ๆ ว่า วัฒนธรรมองค์กร
หากเรามี พฤติกรรมที่ ไม่สามารถ เข้ากับบริษัทได้ ก็ควรหาที่ใหม่
แม้บางบริษัทมีระบบประเมินที่ได้ มาตรฐาน แต่ หัวหน้า หรือ ผู้บริหาร ก็สามารถแทรกแซงเปลี่ยนผลลัพธ์ ได้
จึงไม่ได้ การันตีว่า มันจะเป็นจริงตาม ระบบเสมอไป
บางระบบ ก็เข้มงวด แบบตะวันตก มีกฏระเบียบข้อบังคับ ที่ไม่ยืดหยุ่น ก็อาจรับไม่ได้ เช่นกัน
โฆษณา