ความคิดเห็นบนคำถาม

ความอดทนต่อการทำงานของวัยรุ่น เป็นอย่างไร ?
17 ส.ค. 2022 เวลา 05:50 • การศึกษา • 4 คำตอบ
ในมุมมองความคิดของผู้ใหญ่ หรือตัววัยรุ่นเอง ที่เคยพบเจอในการทำงาน คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อการทำงาน ... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (4)
 • วัยรุ่นในที่นี้น่าจะหมายถึงคนรุ่นปลายๆของ Gen Y ไปถึงต้น Gen Z พวกนี้เป็นรุ่นลูกของ Gen X ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดี มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีความคิดและแนวคิดเป็นของตัวเอง
  เมื่อเปรียบเทียบกันคนรุ่นพ่อแม่ จะเห็นได้ว่าคนกลุ่มนี้จะเลือกทำในสิ่งท...
 • เขา​ยัง​มี​ประสบ​การณ์​ชีวิต​น้อย​ค่อย​ๆแนะนำ​เอา​ครับ​
 • เรียกว่า นิสัยวัยรุ่น ดีกว่า
  บางที อายุมาก ก็ทำตัวเป็นวัยรุ่น ก็มี
  ส่วนความอดทน ต่อพฤติกรรมการทำงาน มันมีในทุกคน ที่ทำงานมาระยะหนึ่ง แล้วเห็นช่องว่าง ในการไม่ทำงาน...
 • การทำงานเป็นลูกจ้างเขาเป็นการเอาความทุกข์แลกเงิน.แต่ทุกข์มาก ทุกข์น้อยขึ้นอยู่กับหลายๆอย่าง เช่น ความสามารถ ทัศนคติ การไม่เพ่งโทษผู้อื่น เป็นต้น
  1