ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#4/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Human Rights สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
ความประทับใจ
พุทธะ สอนให้ปฏิบัติเป็นธรรมคือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความไม่ประมาท
ต่อใจมนุษย์ทุกคน รวมถึงให้ระวังใจตัวเองด้วย เพราะถ้ามีโอกาสอาจโกง ปุถุชนคนที่ยังไม่ลืมสันดานดิบในยุคสร้างเผ่าพันธุ์ อาจทำชั่วได้
คนอเมริกันใช้สิทธิมนุษยชนเลือกระบอบเสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญ มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแบ่งอำนาจออกเป็นสามฝ่ายคือบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ อเมริกาไม่เทอำนาจให้ประชาชนซึ่งจะมอบต่อให้รัฐบาล แต่เทอำนาจให้ศาลสูงเก้าคนสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต ฝ่ายตุลาการจึงมีอำนาจสูงสุด ประมาณว่าใช้คุณธรรมนำชีวิตโดยให้คิด พูด ทำ อย่างเป็น "ธรรม"
ประชาธิปไตยของอเมริกาที่โดดเด่น ไม่ใช่มีประชาธิปไตยระดับสูง แต่เป็นจุดเด่นของการมีประชาธิปไตยระดับต่ำของ Local and State Governments ผู้บริหารท้องถิ่นและรัฐบาลของแต่ละรัฐมีอำนาจของเสียงข้างน้อยในการถ่วงดุลต่อต้านการล่วงล้ำของ Federal Government รัฐบาลกลาง ทุกรัฐไม่ว่ารัฐขนาดใหญ่หรือเล็กจะมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 2 คน เท่ากัน
พุทธะ สอนให้ปฏิบัติเป็นธรรมคือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความไม่ประมาท ต่อใจมนุษย์ทุกคน รวมถึงให้ระวังใจตัวเองด้วย เพราะถ้ามีโอกาสอาจโกง ปุถุชนคนที่ยังไม่ลืมสันดานดิบในยุคสร้างเผ่าพันธุ์ อาจทำชั่วได้
เมื่อดูรูปแบบอำนาจแล้วสหรัฐก็คือการจับมือร่วมกันของหลายประเทศ เช่นเดียวกับรูปแบบของสหภาพยุโรป
คนฝรั่งเศสใช้สิทธิมนุษยชนเลือกระบอบเสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญโดยเทอำนาจให้ประชาชนส่งต่อให้รัฐบาลมีอำนาจเหนืออำนาจอื่นๆ
เมื่อประเทศในโลกตะวันออกลอกประชาธิปไตยไปใช้จึงลอกเอาแบบฝรั่งเศสเพราะคนชั้นนำที่เคยเป็นเผด็จการชอบแนวทางที่รัฐบาลมีอำนาจมาก ส่งผลนำสู่ความโกลาหลของการใช้อำนาจและแย่งชิงอำนาจ รวมถึงพัฒนาเป็นประชาธิปไตยไร้เสรี รวมถึงเกิดวงจรอุบาทว์ ของเผด็จการที่อ้างเสียงข้างมาก ใช้ระบบอุปถัมภ์นำสู่การคอรัปชันของผู้มีอำนาจ
ความสะเทือนใจ
กรณีศรีลังกา แม้ว่า เดิมคนสองเชื้อชาติทะเลาะกัน แต่เมื่อเป็นอาณานิคม อังกฤษตอกย้ำบาดแผลให้ลุกขึ้นไปอีกจนเกินจะแก้ไข
กรณี One China ที่จีนจะละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยจะใช้กำลังบังคับเอาไต้หวัน โดยอาศัยใช้กลยุทธวงจรอุบาทว์ที่หันเหความสนใจของประชาชนโดยปลุกพลังคลั่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันไม่ได้
ถ้าจะมองไปในอนาคตให้สุดขีด ระบอบล้าหลังจะหมดไป โลกจึงมีระบอบเดียว และ Human Rights จะสมบูรณ์เป็นสิทธิมนุษยชนของชาวโลก ซึ่งต่างจากสิทธิมนุษยชนของชาวดาวอังคาร
ข้อคิดบางอย่าง
เรื่องความหลุดพ้นเพื่อมีสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานทฤษฎีวิวัฒนาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความหลุดพ้นจากแอกอำนาจครอบงำของมนุษย์ที่ขัดแย้งระหว่างบุคคล กลุ่มชน เชื้อชาติ รัฐ ประชาชาติ นั้น เป็นทำนองเดียวกันกับแนวทางของพุทธศาสนาที่สอนความหลุดพ้นซึ่งมองลึกซึ้งเข้าไปในโลกภายในของมนุษย์เอง โดยมองเข้าไปถึงปัญหาของความหลุดพ้นจากตัวตนอันเป็นอนิจจังไปสู่ตัวตนแท้จริง
ถ้าคนขจัดกิเลสจนหมดตัวตนแล้ว ความเป็นเผด็จการที่ต้องการรักษาอำนาจหรือความได้เปรียบไว้ให้ตัวตนก็จะหมดไปด้วย
เมื่อไม่มีเผด็จการ ก็ไม่มีการรุกราน ไม่มีสงคราม ไม่ต้องมีกองกำลังเพื่อป้องกันประเทศ สามารถย้ายงบลงทุนเพื่อป้องกันประเทศไปใช้พัฒนาประเทศให้เจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 1/3)
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง Reset สู่ New Normal
"Now You See Me" เรื่องที่ห้า Reset to New Regime
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New Regime
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Regime สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
1 ถูกใจ
4 แชร์
529 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา