พระธรรมเทศนา เรื่อง
การพัฒนาองค์กร สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2
"พลังของหมู่คณะ เหนือกว่าพลังของปัจเจกชน"
1 ถูกใจ
3 แชร์
692 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา