ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New Regime
อุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบคือการไม่เชื่อฟังคำที่แม่สอน แม่โลกมีความรู้ที่ผ่านประสบการณ์เวลายาวนานเป็นนิรันดร์เป็นพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ไว้สั่งสอนลงโทษเมื่อลูกทำผิด
ทั้งๆ ที่ธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่ต้องการเป็นทุกข์ แต่เพราะไม่เชื่อฟังคำที่แม่สอนและคนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต
หลวงพ่อชาสอนว่าคนเป็นทุกข์เพราะคิดไม่ถูกความจริงของธรรมชาติ เมื่อคิดผิดจึงทำผิดคือยังคงสร้างเหตุให้ทุกข์มันเกิด ทุกข์มันจึงยังวนเวียนอยู่กับเรา เหมือนกับว่าเราเดินอยู่ในเขาวงกตของความทุกข์
ทั้งๆ ที่พลังธรรมชาติของคนรุ่นใหม่พยายามต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองโดยเป็นแรงผลักของการพัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นกระแสทั่วโลก เพราะธรรมชาติคนรุ่นใหม่นั้นไม่ยึดติดอดีต แต่ต้องการมีอนาคตเป็นชีวิตที่ดีกว่า
การ Drive ของพลังธรรมชาติเป็นเหมือนมือที่มองไม่เห็น In visible hand ที่ช่วยส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ชาติ โดยผลักดันผ่านกลุ่มแองโกลแซกซอนที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นกลุ่มบงการโลก โดยมีบุคคลากรสืบเนื่องจิตวิญญาณเพื่อที่จะดูแลให้มนุษย์ชาติอยู่รอดในโลกอนิจจัง เมื่อพิจารณาโดยไม่มีอคติดูการบงการให้ละเอียดแล้ว น่าจะเป็นการทำในฐานะผู้ก่อการดีต่อมนุษย์ชาติ
พลังธรรมชาติของคนรุ่นใหม่ เป็นแรงผลักของการพัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบ คือ กระแสโลก ที่ไม่ได้ยึดติดอดีต แต่ต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า และการ Drive ของพลังธรรมชาติ In visible hand ที่ช่วยส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีกว่า เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ชาติ
ล่าสุด Elon Musk บอกว่าปัญหาประชากรโลกลดลง เพราะความกดดันทางเศรษฐกิจ เป็นภัยหนักกว่าภาวะโลกร้อน เพราะเสี่ยงที่มนุษย์จะสูญพันธุ์
อีกอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบคือการหลงยอมรับประชาธิปไตยครึ่งใบที่ห่อหุ้มด้วยมโนคติของความชอบธรรม ด้วยความไม่เข้าใจทฤษฎี The Second Best Theory ดีลำดับที่สอง นั้น สรุปว่า ถ้าองค์ประกอบไม่ครบตามทฤษฎีแล้วจะหาข้อสรุปไม่ได้ คือผลดีลำดับที่สองนั้นไม่มี เพราะผลอาจดีหรือไม่ดีก็ได้ ขึ้นกับผู้ปฏิบัติว่าจะเดินไปทางไหน แม้จะเดินไปทางที่ดีแต่ก็จะไม่ยั่งยืน เพราะในอนาคตเมื่อเปลี่ยนผู้ปฏิบัติอาจเดินไปทางไม่ดีก็ได้
เช่น ระบบเผด็จการคนดี เมื่อหมดยุคเผด็จการคนดี มีคนใหม่มาแทนก็จะสามารถเลือกเดินทางไม่ดีก็ได้
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องเต็มใบคือครบเงื่อนไขคุณธรรมทั้งสองส่วนตามทฤษฎีจึงจะเกิดผลประโยชน์เต็มที่ และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะมีความยั่งยืนสามารถปรับตัวอยู่ในโลกอนิจจังได้ด้วยมีคุณธรรมนำการเดินทีละก้าว
ตัวอย่าง อุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่คนรุ่นใหม่ถูกปราบปรามในกรณีเทียนอันเหมินนั้น เกิดเพราะจีนก้าวข้ามไม่พ้นอดีต จึงใช้วิธีห่อหุ้มระบอบเผด็จการด้วยมายาคติของความชอบธรรมในอดีต
ที่จีนเคยรุ่งเรืองยาวนาน 4,000 ปี และสะดุดลงเมื่อเกิดสงครามฝิ่นซึ่งสร้างความโกรธแค้นที่ปลูกพลังเชื้อชาตินิยมไว้ในใจ ไม่รู้จักแยกแยะโกรธแค้นเฉพาะอังกฤษ แต่คิดเหมารวมโกรธแค้นทั้งเชื้อชาติ จึงโกรธรวมเอาสหรัฐอเมริกาเข้าไปด้วย ทั้งๆที่ อเมริกาก็หัวอกเดียวกันกับจีน คือถูกอังกฤษข่มเหงจนต้องต่อสู้เพื่ออิสรภาพ จีนไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชน แต่สหรัฐอเมริกาเชื่อในสิทธิของความเป็นมนุษย์ เป็นความขัดแย้งนำสู่แนวทาง Decoupling
ส่วนไต้หวัน พัฒนาประชาธิปไตยครึ่งใบให้มีคุณธรรมเต็มใบ ได้อยู่อย่างอิสระอยู่แล้ว แต่ถูกจีนแผ่นดินใหญ่กดทับ แต่ไต้หวันก็สามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้โดดเด่น โดยพยายามจะลืมอดีต ในขณะที่จีนพยายามกดทับไต้หวันโดยให้ประเทศต่างๆ ยอมรับ One China ในความหมายที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ซึ่งไต้หวันไม่ยอมถูกจีนกลืนกิน ส่วนสหรัฐอเมริกามองว่าไต้หวันมีสิทธิมนุษยชนที่เลือกระบอบให้ตัวเองได้
ในช่วงหลัง มีโอกาสรบกันสูงขึ้น อาจเพราะ Decoupling ทำให้ ไต้หวันจำเป็นต้องเลือกข้าง สถานการณ์ทุกอย่างจึงแรงขึ้น
ปัจจุบันไต้หวันพัฒนาเสรีประชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญ ก้าวหน้าจนไต้หวันติดกลุ่มผู้นำประชาธิปไตย เป็นตัวอย่างของประเทศที่เป็นประชาธิปไตย เมื่อคิดถูกจึงเกิดระบบนิเวศวิทยาที่เอื้อต่อการใช้พลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีจินตนาการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแบบสุดขีด แม้ประเทศจะเล็กและประชากรไม่มาก แต่สามารถเป็นผู้ต่อยอดการพัฒนา Chips นวัตกรรมใหม่ ได้เป็นผู้กุมหัวใจของโลกยุคใหม่
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#5/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Regime สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
166 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   #ชาวจีนแห่เกาะ Twitter ครูหลี่ #กระบอกเสียง1เดียวของชาวจีนท่ามกลางการประท้วงนโยบายZero Covidครั้งใหญ่ ในเมืองไทย เราอาจจะคุ้นชื่อ และลีลาการนำเสนอข้อมูลของกลุ่มที่ชื่อว่า "นักเรียนเลว" มาบ้างแล้ว ที่สร้างกระแสในสังคมอยู่พอสมควรทีเดียว แต่ในวันนี้ที่เมืองจีน มีโมเดลในลักษณะคล้ายคลึงกันกับบ้านเรา ที่มีใครสักคนขอสวมบทเป็น "ครูเลว" บ้าง จะแปลกอะไร
   BGC Oppday Q3/2022 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก้าวสู่ผู้นำบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร คณะบริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ได้เข้าร่วม “BGC Opportunity Day Q3/2022” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุน
   มหาเศรษฐีคริปโตเสียชีวิตติด ๆ กันถึง 4 ราย ภายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึง…
   วิธีใดบ้างที่ช่วยให้เราเป็น High Performer | 5M EP.1365 สำหรับคนทำงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือพนักงานซีเนียร์มากประสบการณ์ ถ้าหากอยากจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการเป็น High Performer หรือพนักงานศักยภาพสูงที่น่าจับตามอง ซึ่งการเป็น High Performer นั้นก็สร้างคุณค่ามากมายทั้งให้กับองค์กรที่เราทำงานให้รวมถึงคุณค่าในตัวเราเอง ที่จะนำพามาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามและความสำเร็จมากมายเลยทีเดียว โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 7 วิธีสำคัญที่จะช่วยให้เรามีคุณค่า ด้วยการเป็นคนทำงานที่เรียกว่า High Performer นั่นเอง #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   ดูทั้งหมด