31 ส.ค. 2022 เวลา 17:05 • ธุรกิจ
กงสี คืออะไร ?
กงสี เป็นคำมาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว ว่า 公司 มีความหมายคือของกองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่ง ๆ เช่น กิจการของตระกูลที่แบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
กงสี คืออะไร ?
ธุรกิจกงสี หมายถึง
ธุรกิจกองกลางของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตการค้าการขาย กฎกติกาข้อตกลงสำคัญคือรายได้จากการทำธุรกิจต้องเก็บรวมไว้ในกงสีหรือกองกลางห้ามนำเข้ากระเป๋าตัวเองโดยเด็ดขาด ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนรวมและส่วนตัวของแต่ละคนก็จะหยิบหรือเบิกจากเงินกองกลาง
ปกติก็มักจะมีอากงเป็นเถ้าแก่ใหญ่ ลูกหลานทุกคนเป็นสมาชิกในกงสี ถ้าอากงตายไปลูกคนโตก็จะรับหน้าที่เป็นเถ้าแก่ใหญ่ดูแลธุรกิจต่อ ส่งต่อธุรกิจกงสีกันแบบรุ่นต่อรุ่น
ที่มาของระบบกงสี
โดยที่มาของระบบนี้ เชื่อว่า เกิดจากตั้งแต่ต้นตระกูลรุ่นอากง อาม่า ที่อพยพมาแต่จีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อลงหลักปักฐาน ก่อร่างสร้างตัว ทำมาค้าขาย อาศัยความขยัน อดออม เมื่อตั้งหลักได้ ก็เริ่มส่งทอดกิจการให้รุ่นป๊ารุ่นม้าดำเนินการต่อ และเมื่อผสมกับธรรมเนียมจีนที่นิยมการมีลูกหลานเยอะ ทุกคนในตระกูลก็เลยต้องลงเรือลำเดียวกันโดยปริยายโดยให้ลูกหลานในตระกูลทุกคน ช่วยกันทำมาหากิน ไม่แตกออกจากครอบครัวใหญ่ แบ่งความรับผิดชอบในการดูแล
แนวคิดเรื่องกงสี
กงสี เป็นระบบการบริหารการเงินที่มักจะพบในครอบครัวคนจีนที่มีจำนวนสมาชิกจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ จะมีรูปแบบคือ
- รายรับรวมทั้งหมดจะอยู่ที่กองกลาง
- มีเงินกองกลางก็จะจัดสรรเพื่อใช้เลี้ยงดูปูเสื่อ เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายพื้นฐานของสมาชิกในบ้านด้วย
- หากใครจะทำอะไร อยากได้อะไร ที่สมเหตุผล ก็เอาบิลมาเบิกจ่าย
- สิทธิ์ขาดของระบบมักจะอยู่ที่ลูกชายคนโต หรือคนที่อากงอาม่ามอบหมาย เพื่อมิให้เกิดการแตกแยก
- การปกครองก็เป็นไปตาม ระบบอาวุโส การบริหารจัดการยังขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่หรือคนที่มีปากมีเสียงที่สุด
ปัญหาระบบกงสี
1. ข้อตกลงไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
2. ข้อตกลงไม่ยุติธรรม
1
3. จำนวนสมาชิกของกงสีเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากสมาชิกที่เป็นลูกแต่งงานมีลูกมีหลาน
4. ธุรกิจกงสีเติบโตมีเงินมีทองเพิ่มมากเป็นเท่าทวีคูณ ทำให้เกิดการแก่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์จากกงสีกองกลาง
ระบบการสื่อสาร
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวให้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความ ตระหนัก (Awareness) เห็นความสำคัญของธุรกิจของครอบครัว เกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ การสื่อสารพูดคุย หรือมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว คือ การปลูกฝังทัศนคติ ให้กับลูกหลาน
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิกภาพ รวมถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะส่งผลต่อกิจการในอนาคตเมื่อลูกหลาน เติบโตขึ้นมารับช่วงกิจการ โดยการสื่อสารในครอบครัวต้องมีความต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
ธุรกิจกงสียั่งยืน
กระแสโลกดิจิทัลมาแรงและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจที่ดูแลด้วยระบบแบบเก่าต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัว หลายรายยังคงยึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิม เพราะคนช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ตนเคยนำพาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว ทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่คนรุ่นพ่อแม่ของเรายังไม่เปิดรับความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ทั้งยังไม่วางใจให้คนรุ่นลูกเข้ามารับช่วงต่อแบบ 100% ส่วนคนรุ่นใหม่เองก็อาจต่อต้านความคิดแบบเดิม มองว่าล้าหลัง ฯลฯ
1. เปิดใจศึกษาสื่อออนไลน์ ในฐานะแพลตฟอร์มยอดนิยมของผู้บริโภค
2. พูดคุยทำความเข้าใจกันในครอบครัว
3. ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้อคตินำ
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
แหล่งที่มา / แหล่งอ้างอิง
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา