#ประเทศที่โชคดีที่สุด
#ในโลกคือประเทศไทย
(สื่อจีนลงข่าว )
บอกถึง 9 เหตุผลที่ประเทศไทยขึ้นชื่อว่า เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก..!
เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อสื่อข่าวของ ประเทศจีนนั้น ได้ลงข่าวพูดถึงประเทศไทย ในทางที่ดี โดยให้คนของประเทศจีนได้รับรู้กันว่า ประเทศไทยนั้นมีดีอย่างไร โดยทางสื่อจีน ได้ยกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกเลยล่ะ
"ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก!!!"
เหตุผลมีดังต่อไปนี้...
1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวอดตาย มีอาหารกินตลอดเวลา และ ส่งออกไปทั่วโลก
2) ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีป่าไม้ ภูเขา ทะเล ทองคำ จนได้ชื่อว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ
3) ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรง แนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศ ในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวรุนแรง
4) ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรง นาน ๆ จะเจอสักครั้ง เพราะพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่ เกิดในทะเลจีนใต้ บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ มาถล่มหนักเวียดนาม ลาว เขมร และ อ่อนตัวลง กลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทย
5) ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ของชาติตะวันตก ในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนตกเป็นอาณานิคม
6) ประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
7) คนทุกชนชาติ และ ทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิ เสรีภาพ มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
8)ประเทศไทย มีพระมหากษัตริย์
เป็นพุทธมามกะ ทรงก่อตั้งมูลนิธิต่าง ๆ มากมาย เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิชัยพัฒนา
ทรงอุปถัมถ์พระศาสนา ภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี พระราชพิธี งานช่างหลวง การศึกษา การแพทย์ การคมนาคม การอนุรักษ์ดิน และ น้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
9) พระพุทธศาสนาเจริญที่สุดในโลกในประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก และ ทรงเป็นพุทธมามกะ”
และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่คิดว่าอ่านแล้วก็จริงอย่างที่เขาว่า ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ฉะนั้น ก็อยากให้คนไทยทุกคนรักกันไว้ สมัครสมานสามัคคีกันไว้
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองของเราครับ.
แสดงความคิดเห็นของคุณ...