คำถาม

คำนิยามของคุณที่มีต่อประเทศไทยคืออะไร ?
9 ก.ย. 2022 เวลา 08:23 • ความคิดเห็น • 26 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
🤔 อืม!!! เป็นประเทศกำลังพัฒนาในหลายๆ ด้านให้มีความเป็นสากล..ซึ่งก็มีอะไรดีดีหลายอย่างนะ 🇹🇭❤️📌
  • 12
    คำตอบ (26)