ถ้าตอนนี้ก็ ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเอกชน โดยมีร้าบานเป็นหลุมบ่อ 😅
แสดงความคิดเห็นของคุณ...