12 ก.ย. 2022 เวลา 03:23 • การศึกษา
วิธีทำให้เก่งขึ้น และน่าจะสอบผ่าน (ไม่ต้องกังวลมาก การดำเนินชีวิตที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นกับการเรียนเก่งค่ะ)
1. ตั้งใจเรียน เวลาครูสอน
2. หม้นทบทวนบทเรียน
3. ลองทำแบบฝึกหัด ข้อสอบบ่อยๆ
4. ติวกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เพราะบางวิชาเราไม่ถนัด เพื่อนอาจช่วยได้
5. ไม่เข้าใจ สงสัยอะไรในบทเรียน ปรึกษาคุณครูเลยค่ะ
แต่ถ้าเครียดลองอ่านวิธีลดความเครียดนี้ดูค่ะ
โฆษณา