การฝึกหัดเรื่องราวของสมาธิเป็นเรื่อง เพื่อขจัดอารมณ์ออกไป จิตเราจะได้พัก ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี การที่จิตได้พัก ก็ทำให้จิตของเรามีกำลัง ที่จะผจญเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องใช้อารมณ์ ใช้กายวาใจ ต้องผจญกับอารมณ์คนนั้นคนนี้ มีความวุ่นวายอยู่กับอารมณ์ เอาเรื่องนั้น เรื่องนี้มาคิด บางที่ก็คิดจนเกินเหตุ ว้าวุ่นไปหมด
เรื่องราวของการฝึกให้จิตเรามีสมาธิมีสติที่เข้มแข็ง ก็ช่วยให้จิต ปล่อยวางอารมณ์ ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่สมควรยึด ที่เราหลงยึดถืออยู่ https://www.blockdit.com/posts/62318b530d5ad8c197f2d50d
242 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา