26 ก.ย. 2022 เวลา 10:05 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
• เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติ
2
เครดิตภาพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา
2
เครดิตภาพ: MGR Online
• คัมภีร์ใบลานถูกจารึกข้อมูลอันมีคุณค่าเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ชนรุ่นหลัง การอนุรักษ์ให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลช่วยให้ข้อมูลยังคงอยู่ก่อนสูญหายไปพร้อมกับความเสียหายของคัมภีร์ใบลาน
2
• ปัจจุบันการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานดำเนินการโดยการจัดเรียงแผ่นคัมภีร์ใบลานบนแผ่นพื้นผิวเรียบ แล้วถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 นาที/ภาพ
2
เครดิตภาพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ดังนั้นจึงทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการมาก ทำให้การดำเนินการอนุรักษ์ทำได้ช้า คณะวิจัยจึงได้ทำการพัฒนาเครื่องเพื่อช่วยจับยึด และพลิกคัมภีร์ใบลาน
2
• เพื่อช่วยให้การอนุรักษ์ทำได้เร็วขึ้น และลดเวลาการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล เครื่องถูกออกแบบให้ทำงานโดยการเลื่อนแผ่นคัมภีร์ใบลานเข้าสู่ชุดพลิกทีละแผ่น
2
เครดิตภาพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• หลังจากนั้นจะมีกระจกกดแผ่นคัมภีร์ใบลานให้แนบกับพื้น แล้วจึงถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วแผ่นคัมภีร์ใบลานจะถูกเลื่อนออกทีละแผ่น จากนั้นคัมภีร์ใบลานแผ่นใหม่จะถูกเลื่อนเข้ามา เครื่องจะทำงานต่อเนื่องจนหมดกอง
3
• เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลที่ถูกออกแบบสมบูรณ์แล้ว ถูกนำไปวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อทดสอบความแข็งแรงของโครงเครื่องโดยเลือกวัสดุโครงสร้างเป็นอลูมิเนียม
2
• พบว่าโครงสร้างมีความแข็งแรง โดยเมื่อมีแรงประมาณ 300 นิวตัวกระทำลงบนโครงเครื่องมีการเสียรูปของโครงสร้าง 0.62 มิลลิเมตร
2
เครดิตภาพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ขณะที่เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลใช้เวลา 35 วินาที/ภาพ ภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลมีความชัดเจนสามารถนำไปจัดเก็บเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
2
***สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่
Reference:
ITA-information.jpg
Copyright © 2018 King Mongkut's University of Technology North Bangkok
1
***สมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง แผนที่ ถาม-ตอบ (Q&A) ติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
1
ติดต่อ มจพ. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 
โทรศัพท์ : +66 2 555-2000
แฟกซ์ : +66 2 587-4350
อีเมล : contact@op.kmutnb.ac.th
1

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา