17 ต.ค. 2022 เวลา 18:02 • ความคิดเห็น
ผมมองว่า “การนำเสนองาน” เป็นทักษะในการสื่อสารขั้นสูงที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ และมันยังเป็นภาพสะท้อนถึง “ความทุ่มเท” และ “ความหลงใหล” ในสิ่งที่เรากำลังจะนำเสนอ
1
หากเรามี “ความสนใจ” อย่างลึกซึ้งต่องานที่เรากำลังจะนำเสนอ เราจะมี “คำถาม” ในใจมากมายที่จะทำให้เราอยากที่จะหาคำตอบ และคำถามเหล่านั้นวันหนึ่งในวันที่เรากำลังนำเสนองานอยู่ ผู้ฟังเองก็อาจมีคำถามคล้ายๆกับที่เราเคยถามตัวเองไว้ หรือมีคำถามแปลกใหม่ที่จะช่วยชี้ทางให้เราพัฒนางานชิ้นนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
1
เมื่อเรา “มีใจ” ให้กับงานที่เราทำอยู่แล้ว นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ส่วนทักษะในการ “storytell” เราสามารถเรียนรู้เทคนิคได้ในเวลาต่อมา ซึ่งมันจะช่วยให้การนำเสนองานเป็นการ “ขายงาน” ไปในตัว และถ้าคุณ “ขายงาน” เก่งๆ นั่นจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งงานและทั้งตัวคุณในที่สุด
1
ผมชอบเทคนิคการนำเสนอของ Steve Jobs จนผมได้รวบรวมเทคนิคของท่านไว้ใน post นี้ของผมครับ
1
โฆษณา