มีวิธีการหนึ่งที่มีการศึกษาทางจิตวิทยาว่าใช้ได้ผลอย่างมากก็คือ การใช้วิธีคิดแบบถอยห่างจากตัวเอง เป็นการจินตนาการว่าเรากำลังมองตัวเองจากอีกมุมหนึ่งเป็นบุคคลที่ 3 แล้วพิจารณาดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราจะให้คำแนะนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ตัวเองได้บ้าง วิธีนี้จะทำให้เราได้ใช้สติคิดทบทวนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังทำให้เราจัดการอารมณ์ได้ดีอีกด้วย
2
จะดีไปกว่านั้นหากเราตั้งคำถามกับตัวเอง พูดคุยสื่อสารกับตัวเอง มันจะเป็นการทบทวนตนเองและต่อยอดไปสู่การพัฒนาตัวเองอีกด้วย
  • 3
โฆษณา