0 ส่วนตัวแล้วคำว่า Mindset เป็นคำกลาง ๆ เป็นกรอบความคิดหรือทัศนคติทางจิตใจ ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ส่งผลต่อความรู้สึก การกระทำ และพฤติกรรมของคุณ (มันมี Mindset อยู่มากมายร้อยแปดพันล้านอย่าง)
4
0 ความคิดของคุณที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณไม่เรื่องก็เรื่องหนึ่ง ขึ้นอยู่กับคุณสวมหมวก (บทบาท) อะไรอยู่ในสังคม แล้วคุณทำตัวอย่างไรกับบทบาทนั้น
2
0 ตัวอย่างเช่น Mindset ของคนเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไม่เหมือนกับ Mindset ของคนพนักงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ปกติเราไม่ควรจะนำมาเปรียบเทียบกัน ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว
2
0 แต่ถ้าหากวันนึงท่านนายกรัฐมนตรี (ผู้กินภาษีประชาชนและรายได้มากมายอื่น ๆ) ทำหน้าที่ได้เท่ากับ รปภ. หมู่บ้าน (ผู้กินเงินเดือนหมู่บ้าน) คงจะหลีกไม่ได้ที่จะโดนบูลลี่และโดนด่าจากประชาชน เพราะในเหตุการณ์ปกติทั่วไปเค้าจะไม่อยู่ดีดีมาบูลลี่กัน ผมเชื่อว่าสังคมไทยยังมีดีเยอะครับ
2
0 Mindset มีอยู่มากมายขอยกตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจดังนี้:
2
(1) Mindset ของคนอยากเรียนภาษาอังกฤษ
(2) วิธีเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนเก่ง Growth Mindset
2
(3) Mindset ของฆาตกรต่อเนื่อง
2
- ฆาตกรต่อเนื่องมักจะสนใจหรือพยายามที่จะสนใจในเรื่องที่เหยื่อชื่นชอบเป็นพิเศษ เช่น การเรียน การแข่งขัน เรื่องเพศ ฯลฯ เมื่อก่อคดีพวกฆาตกรต่อเนื่อง มักจะมีความรู้สึกที่คล้ายกับกำลังทำการค้นคว้าวิจัยบางสิ่งบางอย่างของนักวิทยาศาสตร์
2
- ซึ่งไม่มีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนนำมาทดลองเหมือนกับการนำกบมาชำแหละเพื่อศึกษาโครงสร้าง ฆาตกรต่อเนื่องจะพยายามเข้าใจถึงตัวตนที่แท้จริงของตน ก็เมื่อได้ก่อคดีในแต่ละครั้ง ด้วยการสร้างความเจ็บปวดให้เหยื่อ และประเมินสภาพของศพเมื่อเหยื่อตายไปแล้ว
2
DEXTER ฆาตกรต่อเนื่องผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ใคร ๆ อีกหลายล้านคน
***ในการบูลลี่ของคนเรามันก็หาเรื่องทุกเรื่องให้เราได้หมดแหล่ะครับ ไม่ว่าจะเป็น Mindset หรือเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันก็อยู่ในสันดานของการบูลลี่นั่นเอง ถ้าหากเป็นเรื่องแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยผ่าน หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยง แต่หากเป็นเรื่องที่พอแก้ไขได้ก็นำมาเป็น Negative Motivation ต่อไป หากมองว่าไร้สาระก็ปล่อยผ่านไป กลับมาเป็นคนปกติธรรมดา ชีวิตก็มีความสุขขึ้นกว่าเดิมแล้วครับ
2
  • 13
โฆษณา