0 สมัยก่อนความรู้สึกของผมเองคิดว่า 'โรคมะเร็งเป็นเรื่องไกลตัวมาก' อาจจะเป็นโรคของคนอายุเยอะ ๆ โรคของคนมีเงิน แต่ที่ไหนได้ปัจจุบันอายุ 28 ปี ก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้ ทั้ง ๆ ที่ในสายตาเราก็ดูแล้วว่าเค้าดูแลตัวเองเป็นอย่างดี บุหรี่ไม่สูบ อบายมุขไม่แตะเลย ทั้งการควบคุมการทานอาหาร การพักผ่อน และการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ เป็นต้น
2
0 สาเหตุทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ อาศัยจากการอ่านบทความจากหลาย ๆ แหล่ง ก็ไม่ยังไม่ฟันธงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร? แต่ถ้าเป็นหลักการทางพระพุทธศาสนาน่าจะตอบให้เข้าใจได้ แต่คงไม่เหมาะสมที่จะตอบในตอนนี้
4
0 ช่วงเวลาสุดท้ายที่มีค่าที่สุดของชีวิตจะสั้นยาวแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ คือบุญกุศล สิ่งร้าย ๆ จากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นไม่มี เจริญอยู่แล้วก็จะได้ยิ่งเจริญขึ้นไป คงบอกได้เพียงเท่านี้จริง ๆ สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณเรื่องราวดีดีของคุณหมอที่เป็นข้อคิดสะกิดใจให้กับผมและผู้คนอีกมากมายครับ
3
  • 9
โฆษณา