24 พ.ย. 2022 เวลา 05:11 • ความคิดเห็น
คนส่วนใหญ่รู้ดีว่าการมีสติเป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้ตัวเองใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ การฝึกสติจะทำให้เราสามารถฝึกใจตัวเองได้ แล้วการฝึกสติไม่ใช่แค่เรื่องในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาต่างๆเท่านั้น ปัจจุบันทางการแพทย์ได้นำการฝึกสติมาใช้ในการบำบัดรักษาโรค เรื่องราวจะเป็นอย่างไร มารับชมกัน
โฆษณา