4 ธ.ค. 2022 เวลา 13:51 • สุขภาพ
1) การนอนไม่พอส่งผลให้ควบคุมอารมณ์ได้แย่ลง
2) ลดสมรรถภาพในการพิจารณาสถานการณ์รอบ ๆ ตัว และทำให้การตัดสินใจแย่ลงกว่าปกติ
3) ทำให้สุขภาพไม่ดี เพราะภูมิคุ้มกันลดลง ส่งผลต่อโรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ ที่จะตามมา
4) เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้แย่ลง
แถมให้ว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอสามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากประสบการณ์สะเทือนอารมณ์ได้ด้วยนะครับ
โฆษณา