เราก็ต้องอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจโดยปล่อยให้เขาพูดให้จบ..ถ้าสิ่งที่เขาพูดไม่ถูกต้องคุณก็ต้องอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจโดยใช้หลักฐานหรือเอกสารมายืนยันให้เขายอมรับให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราทำงานต้องทำตามมาตรฐานเรียงลำดับตามขั้นตอน 1-2-3-4และตรวจสอบ.ถ้าหากเขาไม่ทำตามและเกิดความเสียหายต่อคุณภาพของงานนั้นๆเราก็สามารถคาดโทษเขาได้ถ้าทำซ้ำหรือไม่ทำตามมาตรฐานก็สามารถลงโทษได้ตามระเบียบและไม่ผิดกฏหมายแรงงาน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา