ลูกน้องช่างเถียง ส่วนมากจะมีอุปนิสัย "ขี้เกียจ" อย่ามองลูกน้องประเภทนี้ในแง่ลบ เพราะในบางเคส พวกเขามีความฉลาดในการทำงาน และหัวหน้าบางคนก็ทำงานมานาน จนทำงานเหมือนหุ่นยนต์ หากเหตุผลของพวกเขามีความสมเหตุสมผล และไม่ทำให้คุณเสียการปกครอง อยู่ในวิสัยที่สามารถจะจัดการได้ ไม่เบี่ยงออกจากเป้าหมายของงาน คุณควรกำหนดเป็น Initiative Project
การกำหนดเป็น Initiative Project คุณต้องมอบหมายให้เขาเป็นหัวหน้า Project นี้ และให้เขานำเสนอวิธีการ และการวัดผล และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำหนดระยะเวลาที่เขาคาดว่าจะส่งมอบผลให้คุณได้ เมื่อถึงตรงนี้อย่าตามใจเขา หากเขาบอกว่าต้องใช้เวลา 1 เดือน คุณต้องต่อรองว่า ขอให้ส่งรายงานความคืบหน้างานเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย
พวกที่ช่างเถียง ไม่ต่างกับพวกอวดรู้ อวดฉลาด
และพวกเขาก็อาจฉลาดจริงๆ
แต่คนเป็นหัวหน้าต้องยิ่งสมาร์ทกว่า
รู้จักใช้ประสบการณ์และทักษะในการช่วงใช้ความฉลาด
เพื่อการขัดเกลาอุปนิสัยลูกน้อง
3 ถูกใจ
2 แชร์
238 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา