เปิดใจรับฟัง คุยกันด้วยเหตุผล ทฤษฎี งานวิจัย เคสตัวอย่าง
ตั้งเป้าหมาย ให้เค้าทำ โดยไม่กำหนดวิธีการ และวัดผลเทียบเป้าหมาย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา