15 ธ.ค. 2022 เวลา 09:02 • ธุรกิจ
เปิดใจรับฟัง คุยกันด้วยเหตุผล ทฤษฎี งานวิจัย เคสตัวอย่าง
ตั้งเป้าหมาย ให้เค้าทำ โดยไม่กำหนดวิธีการ และวัดผลเทียบเป้าหมาย
โฆษณา